Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur stort är problemet?

Antal angripna djur

Ingen vet exakt hur många renar som finns i Sverige, men troligen är det omkring 260 000 stycken. Ingen vet heller hur många som faller offer för rovdjur varje år. I en av statens offentliga utredningar från år 2012 anges ett spann på 20 000- 70 000 renar. Andra beräkningar tyder på att det rör sig om någonstans mellan 45 000 - 70 000 renar som angrips per år.

LodjursporträttSäkert är i alla fall att lodjuret är det rovdjur som tar allra flest renar. Därefter kommer troligen järven. Hur många renar som tas av björn är inte helt klarlagt, men en färsk undersökning visar att björnen i vissa områden kan stå för en betydande del av kalvförlusten.

Förekomsten av varg i renskötselområdet är idag relativt låg så den utgör bara en mindre andel av skadebilden, även om den i de områden den finns kan göra stor skada.

Rovdjuren orsakar inte bara skada genom att ta många renar, utan de tar också andra individer än vad renägarna själva hade valt att slakta. Renägarna sparar alltid de mest reproduktiva djuren, medan rovdjuren även dödar dessa värdefulla djur. På så vis blir även nästa säsong lidande. Nu varnar renägarnas intresseorganisationer för en krasch av rennäringen eftersom rovdjuren i vissa områden tar mer renar än vad som föds. I vissa samebyar har en sådan krasch redan skett. 

Rovdjuren kan också störa renarna betesro. I en studie där man analyserat renarnas rörelsemönster i jämförelse med björntätheten visade resultatet att renar i områden med högre björntäthet har sämre betesro och inte samma möjlighet till ett optimalt betesbeteende. Detta kan leda till sämre möjlighet att bygga upp hullet inför vintern, vilket i sin tur kan få konsekvenser för renskötselns bärkraft.

Merarbete och oro

Förutom att döda renar skapar rovdjuren merarbete för renägarna, till exempel behöver de samla ihop renar som blivit spridda på grund av rovdjur.  

Precis som andra tamdjursägare känner också renägarna förstås ett ansvar för sina djurs välbefinnande. Per-Gustav Idivuoma är renägare från Lainiovuoma sameby och före detta ordförande i Svenska Samernas Riksförbund. Han är en av dem vars renar ibland tas av de stora rovdjuren. Så här säger han: ”Jag har själv drabbats av järvbesök. Det är tungt. De har lämnat efter sig inte bara döda utan också flera mycket svårt sargade och lemlästade djur. Det är förfärligt att se. Som renägare är det svårt att kunna vara vän med järven och samtidigt veta att han gör på det sättet.”