Rovdjurscentret De 5 Stora

Är människan farlig?

Fot i vatten

Människan är en av få djurarter som bedöms ha förmåga till medkänsla. Hon kan vara mycket empatisk och mån om sina egna artfränder och andra arter, men hon kan också vara mycket farlig.

I Sverige dör varje år cirka 95 personer på grund av våld från annan människa. I USA blir någon skjuten var tredje minut, trots att det är fredstid. Dessutom dör en stor mängd människor i Sverige till följd av sina egna dåliga levnadsvanor. 

Att vi förändrar vår omgivning starkt och att vi släpper ut gifter i stora mängder påverkar både oss själva och andra arter negativt. Att arter dör ut är fullt naturligt, och har alltid skett, men forskarna bedömmer att utrotningstakten är många gånger högre idag på grund av människan.

Av dessa anledningar kan människan kanske anses vara den absolut farligaste djurarten i världen - både för sig själv och för andra djur.