Rovdjurscentret De 5 Stora

Kostnader

Rovdjuren medför kostander på så vis att förvaltningen av dem kräver ekonomiska resurser. Andra kostnader är sådana som enskilda individer kan få stå för om de råkar ut för till exempel angrepp på sitt tamdjur eller resurser som läggs på förebyggande åtgärder. 

Statens kostander

Fotspår i sandDet finns beräkningar som visar att rovdjuren kostar staten omkring 160 miljoner kronor per år. Detta inkluderar myndigheternas omkostnader, forskning, information, ersättningar och bidrag.

160 miljoner kronor är en stor summa pengar - men sett ur ett annat perspektiv är det mindre än 20 kr per svensk invånare och år. 

Om det är mycket eller lite pengar är upp till var och en att bestämma, men för att kunna sätta summan i relation till andra samhällskostnader så är 160 miljoner kronor vad det kostar att bygga 3 km motorväg. Staten betalar också 30-150 000 miljarder per år för det alkohol- och drogmissbruk som finns i landet. Det är alltså upp till tusen gånger mer än vad vi betalar för rovdjuren.

Den enskildes kostnader

Det bör dock noteras att alla kostnader för rovdjuren inte är helt utredda i dagsläget. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utrett landsbygdsföretagens kostnader för rovdjursangrepp. Uppdraget omfattar inte bara direkta kostnader för döda och skadade djur, utan också indirekta kostnader för exempelvis försvunna djur, stressade djur med lägre reproduktion och sämre tillväxt, mer­arbete och förlorad miljöersättning för betes­marker.

ElstängselDeras beräkningar visar att de indirekta kostnaderna uppgår till i medeltal 19 500 kronor per år för fårhållare som utsatts för angrepp. För en fårbesättning i ett rovdjurstätt område som inte utsatts för angrepp uppgår de indirekta kostnaderna till i medel­tal 6 700 kronor per år, och för en genomsnittlig nötkreatursbesättning som utsatts för ­angrepp uppgår de till 14 400 kronor per år. ­Fäbodar som utsatts för rovdjursangrepp har en merkostnad på 23 000 kronor per år för stängselunderhåll och nattintag, samt för att söka och fånga in djur, jämfört med fäbodar som inte haft angrepp men också befinner sig i rovdjurstäta områden.