Rovdjurscentret De 5 Stora

10 000 f.Kr. -  5 000 f.Kr.

Inlandsisen drog sig tillbaka och när klövdjuren vandrade till den Skandinaviska halvön följde människor och rovdjur efter. Invandring skedde från flera väderstreck samtidigt.

Antalet människor i området var lågt under denna period. Uppskattningsvis bodde omkring 1 000 människor här för 8 000 år sedan. Människan var jägare och samlare och flyttade runt över stora områden för att kunna hitta mat året runt. Hunden var redan nu en del av jakten.

Människans relation till rovdjuren från denna period finns inte dokumenterad. Man kan dock fundera kring att ytorna var stora och det är osäkert hur ofta människor och rovdjur egentligen interagerade med varandra. Men uppenbart är att vi levde av samma bytesdjur och troligtvis jagades rovdjuren om tillfället gavs.

4 000 f.Kr. - 1 700 f.Kr.

Hällristning tygvepaMänniskor i södra delen av landet började odla jorden och hålla tamdjur men få var bofasta. Jakten och samlandet var fortfarande mycket viktigt. 

Hällristningar från denna tid visar att vi jagade rovdjuren. Samtidigt vördades de av oss människor. Många jägarfolk såg upp till rovdjurens styrka och jaktskicklighet. 

1700 f.Kr. - år 0

Allt fler människor blev nu bofasta i söder, där odling och tamdjur har blivit viktiga för överlevnaden, medan jakten fortfarande dominerade i de norra delarna av landet. 

För omkring 2000 år sedan kom troligen ett nytt folk invandrande från Volgaområdet och etablerade då den samiska kulturens kännetecken så som kåtan, urgravar, typiska ornament och språket. Det är också från och med den här tiden som man kan hitta björngravar. Björnen sågs i den samiska kulturen som helig men den jagades och åts ändå. För att blidka björnen, och för att den dräpta björnen skulle berätta gott om människor för andra björnar, hade man en stor ceremoni kring björnjakten. Bland annat begravdes björnens ben noggrant och anatomiskt korrekt. Denna typ av ceremoni utfördes på vissa håll så långt som in på 1900-talet.

För samerna blev vildrensjakten allt viktigare och för att underlätta jakten började formen för det som idag är samebyar att växa fram.