Rovdjurscentret De 5 Stora

10 000 f.Kr. -  5 000 f.Kr.

Inlandsisen drog sig tillbaka och när klövdjuren vandrade till den Skandinaviska halvön följde människor och rovdjur efter. Invandring skedde från flera väderstreck samtidigt.

Antalet människor i området var lågt under denna period. Uppskattningsvis bodde omkring 1 000 människor här för 8 000 år sedan. Människan var jägare och samlare och flyttade runt över stora områden för att kunna hitta mat året runt. Hunden var redan nu en del av jakten.

Människans relation till rovdjuren från denna period finns inte dokumenterad. Man kan dock fundera kring att ytorna var stora och det är osäkert hur ofta människor och rovdjur egentligen interagerade med varandra. Men uppenbart är att vi levde av samma bytesdjur och att rovdjuren troligtvis jagades om tillfället gavs.

4000 f.Kr. - 1700 f.Kr.

Hällristning tygvepaMänniskor i södra delen av landet började odla jorden och hålla tamdjur men få var bofasta. Jakten och samlandet var fortfarande mycket viktigt. 

Hällristningar från denna tid visar att vi jagade rovdjuren. Samtidigt vördades de, särskilt björnen, av oss människor. Många jägarfolk såg upp till rovdjurens styrka och jaktskicklighet. 

1700 f.Kr. - 500 f.Kr.

Allt fler människor blev nu bofasta i söder, där odling och tamdjur nu var viktiga, medan jakten fortfarande dominerade i de norra delarna av landet. 

För samerna blev vildrensjakten allt viktigare och för att underlätta jakten började formen för det som idag är samebyar att växa fram.