Rovdjurscentret De 5 Stora

Är vargen farlig?

Varg visar tänderMånga generationer barn har fått sin bild av vargen genom sagan om Rödluvan och vargen, Vargen och killingarna, Peter och vargen, De tre små grisarna, och rader av andra blodisande berättelser.

Ordet varg på medeltidssvenska betydde "våldsverkare".  Det var från början ett så kallat "noa-namn" för ulven, som var djurets namn på fornnordiska. Många trodde att blotta nämnandet av ulvens namn skulle göra att den kom, så istället började man säga ”varg”. Efterhand kunde inte heller ordet varg användas och då blev det ord som "Gråben", "Tasse" eller "Den gråe" som användes för att hålla vargen på avstånd.

Idag är vidskepelsen inte lika stor - men rädslan för att möta varg finns kvar. I en studie utförd av SLU anger cirka en tredjeldel av de tillfrågade att de är rädda för att möta varg.

Vargangrepp på människor

De flesta vargar är skygga och undviker människor. Då och då dyker det dock upp individer som vistas nära oss och i bebyggelse. Oftast har de lockats av mat eller hundar, ibland är de bara på väg någon annanstans och försvinner efter ett kort tag. Att ha vargar inpå knuten upplevs som otryggt för de flesta, och det är knappast önskvärt, men hotfullt beteende mot människor är mycket sällsynt.

Eftersom en varg kan döda en älg är det självklart att den också kan skada och döda en människa - men i modern tid är de allra flesta länder mycket skonade från sådana händelser.

Senast en vild varg angrep en människa i Sverige var år 1821. Detta skedde i Gysinge och var med stor sannolikhet en varg som tidigare hållits i fångenskap och sedan släppts ut i skogen, utan att någonsin ha lärt sig att jaga.

Skymd snöig varg

Sedan 1950 och framåt finns uppgifter om ett 50-tal angrepp av icke-rabiessmittade vargar på människor i Europa, Ryssland och Nordamerika. Få människor i dessa länder verkar dock ändå vara rädd för vargen. Många förstår knappt frågan. En lettisk skogvaktare ställde motfrågan "Är ni rädda för räv också?"

I länder som fortfarande har rabies är det betydligt vanligare med rapporter om angrepp från sjuka vargar, och även andra rabiessmittade djur.

I Sverige finns inte rabies. Att Sverige är befriat från rabies bidrar säkert till viss del på att vi i modern tid är mycket förskonade från vargangrepp. Dessutom finns det gott om bytesdjur för vargen att äta här. Inte har vi heller någon tradition att mata vilda vargar på platser där många människor rör sig nära dessa djur. Sådana situationer kan förr eller senare leda till missförstånd och angrepp.

Står rädslan i proportion till farligheten?

Varg bakom snår

Även om en varg kan vara potentiellt farlig för en människa kan frågan om just vargens farlighet ställas i relation till andra djurs farlighet och andra faror i vårt samhälle.

Många djurarter som inte klassas som farliga har både skadat och dödat människor. Exempel på sådana är älgar, hundar, kor, getingar och bävrar. Rådjur orsakar i medeltal två trafikolyckor om dagen, bara i Sörmland. Dessutom mördas cirka 100 människor av artfränder varje år i vårt land.

Varg som husdjur

Vargen är fullständigt olämplig som husdjur, detsamma gäller korsningar mellan varg och hund, så kallade varghybrider. Sådana har angripit och dödat flera människor i både USA och Ryssland.

Om du möter en varg:

  • Gå sakta och ljudligt därifrån, spring helst inte.
  • Om vargen följer efter - stanna upp och verka stor och farlig genom att hålla armar och väskor eller dylikt i luften. Ta hellre ett par steg mot vargen än från den.
  • Om vargen trots allt skulle angripa så slå och sparka så mycket du kan.

 

Klicka här för att ladda ner broschyren "Om du möter en varg", av Viltskadecenter, som pdf.

Dvärgbandbask

Ibland hörs en indirekt aspekt av vargens farlighet för människan och det är att vargar kan vara bärare och spridare av parasiten dvärgbandmask. Dvärgbandmask finns i Finland och Ryssland och det har uttryckts oro för att invandrande vargar skulle kunna föra med sig smittan. I Sverige har man hittills inte hittat några smittade vargar, däremot ett antal smittade rävar. Den variant av dvärgbandmask som avses här är lättare att bota än den som finns i andra delar av Europa, men om hjärnan eller hjärtat angrips kan sjukdomen bli allvarlig och till och med dödlig.

Importerade hundar anses utgöra en större risk för spridning av parasiter än de invandrande vilda djuren.  

 

Genom århundradena har vi på vargen projicerat de egenskaper vi avskyr mest och är mest rädda för hos oss själva

Barry Lopez: "Of Wolves and Men"