Rovdjurscentret De 5 Stora

Skyddsjakt & licensjakt på rovdjur

Skyddsjakt

JägarporträttOm ett specifikt rovdjur orsakar skada kan myndigheterna bevilja skyddsjakt på just denna individ. Det får de göra för att skydda tamdjur, hundar, renar, människor eller annan egendom.

För att skyddsjakt ska kunna beviljas ska det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet. Beslutet får inte heller leda till att artens bevarandestatus hotas.  

I den nya rovdjursförvaltningen är det länsstyrelserna som tar de flesta av dessa skyddsjaktsbeslut. 

Skyddsjakt förekommer inte bara utifrån myndigheternas initiativ, utan alla har möjlighet att ansöka om tillstånd för skyddsjakt.

För att skydda tamdjur kan även enskilda personer döda ett rovdjur utan tillstånd av någon myndighet enligt §28 i jaktförordningen. Enligt §28 har tamdjursägare, eller djurets vårdare, rätt att döda ett rovdjur som angriper ett tamdjur. Rovdjuret får också dödas om det är uppenbart att det tänker gå till angrepp. Samma regler gäller numera både innanför och utanför inhägnat område. Jakten måste dock ske i direkt anslutning till situationen och rovdjuret måste först ha försökts skrämmas bort.  

Licensjakt

Jägare i skymningEtt sätt att förebygga skador är också att begränsa antalet rovdjursindvider. Därför förekommer licensjakt på de stora rovdjuren. Det betyder att ospecifika individer jagas under en viss period och utifrån en viss tilldelning.

Till exempel fick 225 stycken björnar skjutas hösten 2015, och våren 2014 tilldelades 30 lodjur. År 2015 blev det ingen licensjakt på lodjur då stammen låg nära den uppsatta miniminivån, men år 2016 tilläts licensjakt återigen i det norra förvaltningsområdet.

För varg tilläts licensjakt vintrarna 2010 och 2011, men på grund av att Sverige anmäldes till EU för detta upphörde licensjakten år 2012-2014. År 2015 återinfördes dock licensjakt och länsstyrelserna i mellersta Sverige har själva beslutat om antalet vargar som ska jagas i  deras respektive län. Det totala antalet vargar som sköts under 2015 års jakt var 44 stycken fördelade på Dalarnas, Värmlands och Örebros län. Vargjakt på totalt 46 individer beslutats inför 2016, men efter att jakten överklagats av flera organisationer till domstol  genomfördes den i två av fem län och omfattat 13 vargar. År 2017 beslutades om en kvot på 25 vargar. 

 

Du kan läsa mer om rovdjursjakt i menyn under "Rovdjur & jakt".