Rovdjurscentret De 5 Stora

Gott och blandat om vargen

 • Alla världens hundraser härstammar från vargen.
 • Vargens temperamentet skiljer sig tydligt från hundens. Vargar är skyggare mot människor och nya föremål.  Å andra sidan är vargen mer aggressiv mot främlingar av egna arten. Den har också en större jaktinstinkt än de flesta av våra hundraser. Hunden är framavlad för olika arbetsuppgifter och den har ett mildare sinnelag. Utan dessa egenskaper skulle det vara svårt att ha hundar i våra moderna samhällen. Vargen är för de flesta människor omöjlig att hålla som husdjur.
 • Vargen härstammar från primitiva små köttätare, så kallade creodonter som etablerade sig på jorden för ungefär hundra miljoner år sedan. Dessa utvecklades sedan till både kattdjur, hunddjur, mårddjur och björnar.
 • År 2010 jagades varg på licensjakt för första gången i Sverige sedan den fridlystes 1966. Däremellan har det endast varit tillåtet med så kallad skyddsjakt, vilket ger tamdjursägare vissa möjligheter att döda vargar som angriper deras djur.
 • I augusti 2011 beslutade regeringen att tillfälligt ställa in den nyinförda licensjakten år 2012. Detta efter kritik från EU som ansåg att Sveriges vargförvaltning äventyrade den svenska vargstammens överlevnadsmöjligheter.
 • Oftast föder vargen ungefär lika många valpar som en hund (2-6), men det kan undantagsvis bli så många som tio valpar eller ännu fler. Födseln sker i en lya som kan vara en utgrävd håla i marken, bland stora stenblock eller på en torr plats i ett tätt buskage. 
 • Det som ofta kallas "vargflock" är egentligen en vargfamilj bestående av mamma, pappa och ungarna.
 • Det största hotet mot den svenska vargstammen idag är att den är kraftigt inavlad. Alla vargar i vår skandinaviska vargstam härstammar från totalt sju individer (år 2014). Inavelsgraden kan likställas med en syskonparning.
 • Under våren och sommaren lämnar de flesta av familjens fjolårsungar föräldrarnas revir för att skapa egna revir. I vissa fall kan de röra sig mycket långt; sträckor på 40-50 mil är inte ovanliga. 
 • Vargens yl kan höras över en mil och används främst för att hålla kontakt inom flocken, som ofta är utspridd på flera smågrupper.
 • En vargflock äter ca 120 älgar per år.
 • Under 1500-talet ansågs över 30 000 människor i Europa vara "varulvar" och brändes på bål eller flåddes levande.
 • När det finns mat kan vargen äta snabbt och mycket. En vuxen varg kan sätta i sig upp till 8-9 kilo kött på en dag.
 • Korsningar mellan varg och hund, så kallade varghybrider, är olämpliga som husdjur. Sådana varghybrider har angripit och dödat människor både i USA och Ryssland.
 • Det skandinaviska vargforskningsprojektet, Skandulv, stöds av Svenska Jägareförbundet, Naturvårdsverket och Världsnaturfonden, samt Direktoratet för Naturförvaltning och Norsk Institutt for Naturforskning i Norge.
 • Det av Naturvårdsverket beslutade referensvärdet för den svenska vargstammen är 270 individer. Det anger det antal vargar som krävs för att arten ska anses ha gynnsam bevarandestatus i landet.
 • I den svenska rödlistan klassas vargen som "sårbar".