Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur skydda sina djur?

Ända sedan människan först började hålla tamdjur har man försvarat dem mot rovdjuren på olika sätt. Man har byggt staket, inhägnader och stall. Man har använt sig av herdar och vakthundar, och man har jagat rovdjuren. Alla dessa metoder används fortfarande runtom i världen, och kommer förmodligen också användas så länge det finns stora rovdjur och tamdjur inom samma områden.

De stora rovdjuren har varit i princip utrotade i Sverige under lång tid av 1900-talet och under den tiden har det gått att bedriva tamdjursverksamhet utan att behöva anpassa den till rovdjursförekomst. Nu när rovdjuren är tillbaka krävs anpassningar och metoder som förebygger angrepp.

Man med fårVilka metoder finns det?

Vissa metoder anses vara mer effektiva än andra. Mänsklig närvaro är sannolikt den mest effektiva metoden för att förhindra angrepp, men det är också tidskrävande och dyrt och därmed ofta en ren omöjlighet i verksamheter med krav på ekonomisk vinst.

Effektivt är också att sätta upp rovdjursavvisande elstängsel. Åtgärden räknas som en av de allra effektivaste, men också till de dyrare. Sådana stängsel kan man visserligen få bidrag för, men staketen måste sättas upp och underhållas också, vilket betyder en hel del arbete. Och det finns förstås begränsningar i vad lantbrukare kan förväntas satsa i tid på att rovdjurssäkra sina betesmarker. Dessutom finns det betesmarker som i princip inte går att stängsla på ett säkert sätt, till exempel är det svårt att stängsla mot vatten - och rovdjur drar sig inte för att simma.

För att minska risken för angrepp är det mycket viktigt att se till att det inte ligger döda djur eller annan mat som kan locka rovdjuren till gården. Att ta in djuren nattetid kan också vara ett bra skydd för de djurägare som har det alternativet. 

Ko närbild

Om man har haft, eller riskerar att få, påhälsning av rovdjur är det bra att använda sig av en så kallad akutåtgärd. Det är nämligen vanligt att rovdjuren kommer tillbaka till samma hage eller område och orsakar nya angrepp. Med hjälp av ett tillfälligt elstängsel, lapptyg eller ljud- och ljusskrämmor kan angrepp många gånger undvikas. 

För att vakta tamdjur kan också boskapsvaktande hundar användas. Sverige har ingen stark tradition kring användning av sådana hundar, men på senare år har en del börjat använda dem med gott resultat. 

Jakt används ibland som en slags förebyggande åtgärd. Skyddsjakt kan vara effektiv om det rör sig om en individ som ställer till ovanligt mycket problem. Är det en "normal" individ kommer dock denna troligtvis senare ersättas av en annan individ och skadorna minskar därför inte över tid. 

Fungerar de förebyggande åtgärderna?

Antalet angrepp har varierat kraftigt och därför är det svårt att säga om det nationellt går att minska skador på tamdjur genom de förebyggande åtgärderna. Vissa av åtgärderna minskar dock risken för angrepp för den enskilde djurägaren, till exempel rovdjursavvisande stängsel.

Att förebygga skador är ofta dyrare för staten än vad det skulle vara att ersätta de skador som uppkommer. Det finns dock andra skäl, så som minskat lidande för djuren och minskad oro för djurägaren, till att ge bidrag till förebyggande åtgärder.

I en utredning från 2015 som Jordbruksverket gjort tillsammans med Viltskadecenter rekommenderar de att de befintliga metodernas effekt ska studeras med korrekt metodik innan resurser läggs på att vidareutveckla dem.

Effekter av anpassningar

Anpassningar till rovdjurens närvaro omtalas oftast enbart som betungande och kostnadskrävande för samhället och den enskilde. I en rapport från 2015 lyfter dock Jordbruksverket frågan om att vissa anpassningar även skulle kunna leda till positiva effekter på verksamheten. De nämner exempel från Nordamerika där tamdjursägare kan certifiera sina produkter om de så långt som möjligt har anpassat verksamheten för att kunna fungera tillsammans med rovdjur. Produkten får då märkningen "certified widlife friendly".

 

Mer om förebyggande åtgärder

På Viltskadecenters, SLU, hemsida finns massor med information om viltskador och förebyggande åtgärder. Där kan man beställa eller skriva ut rapporter och faktablad. Det går också bra att ringa eller maila dem. 

Viltskadecenters, SLU, hemsida

Viltskadecenter har också filmer om förebyggande åtgärder som ni kan se genom att klicka HÄR