Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej!

Jag skriver gymnasiearbete om Vargar och härskartekniker och undrar hur de visar dominans mot varandra och om de på något vis manipulerar varandra?

Frågan ställd av Linus. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Vargar i Sverige lever i flockar som består av föräldrarna och ungarna. De är alltså en familj som gynnas av samarbete och även om det finns individer som är starkare, morskare och mer framåt jämfört med andra i en flocken så verkar det inte finnas någon tydlig statisk hierarki. Honan och hanen har till exempel ingen uppenbar uppdelad klar maktposition sinsemellan men de står högre i rang än valparna och tillrättavisar dem om de tycker att de gör fel.

Hur som helst så visar vargar förstås i specifika situationer dominans mot varandra och det gör de som andra hunddjur, till exempel närmar sig på stela ben, visar tänderna, har svansen högt mm. Du kan säkert hitta bra bilder som illustrerar detta.

Vargar är starkt revirhävdande och främmande individer som inkräktar på flockens revir jagas bryskt bort och angrips hårt om det behövs.

Huruvida de manipulerar varandra vet jag inte, för det beror nog på vad man lägger för definition på ordet manipulerar. Att manipulera något betyder ju att man medvetet försöker förändrar ett system eller en person på ett omärkt sätt. När man pratar om att manipulera någon så är det oftast i negativ bemärkelse man avser, även om manipulation även kan ske i positiv bemärkelse. Om man då tänker att vargar skulle medvetet försöka förändra någon annan varg i ett egoistiskt syfte ställer jag mig tveksam till.


//Linda

Besvarad av den 15 februari 2018