Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hej!

Vilka arter skulle påverkas om vargen försvann idag i den svenska skogen?
Skulle samhället påverkas av att vargen försvann helt och hållet?

Frågan ställd av Sebastian. Kategori: Varg

Svar

Hej Sebastian!

Vargar och andra stora rovdjur påverkar hela ekosystemet genom att de är i toppen av näringskedjan. Om vargen försvann från ett område där den tidigare funnits skulle antalet älgar kunna öka (om vi människor inte började skjuta av fler älgar, vilket vi troligtvis skulle), och i så fall skulle mängden av de växter som älgen lever av minska. Det finns även många djurarter som gynnas av vargen, till exempel fåglar och mindre rovdjur som äter av de djur som vargen dödat. Sådana arter skulle kanske få svårare att hitta föda om vargen försvann.

I Sverige har vi dock varit utan vargar i många år när de var i stort sett helt utrotade här. Det var först på 1980-talet som de började komma tillbaka till vårt land.

Samhället i stort skulle troligtvis inte påverkas så mycket om vargarna försvann igen eftersom vi människor styr hur vårt samhälle ser ut, med eller utan varg. Idag är det en relativt liten del av befolkningen som påverkas direkt av vargen. För dem som har får och andra tamdjur i områden där det finns vargar just nu skulle kanske livet kännas enklare utan vargar. Liksom för dem som är rädda för att släppa sina hundar i skogen till exempel vid jakt, eller som rentav är rädda för att själva gå ut i skogen. Skador från vargar, och att förvalta vår vargstam, kostar samhället mycket pengar varje år, vilket betyder att samhället troligtvis skulle spara pengar om det inte fanns några vargar.

Men samhället kan även tjäna pengar på att ha vargar och andra stora rovdjur. Många människor både från Sverige och andra länder är beredda att betala mycket för att se ett vilt rovdjur, ja, till och med för att bara se spår efter dem. Undersökningar visar också att de flesta av Sveriges invånare vill ha stora rovdjur i landet. Det är många som tycker att rovdjuren berikar deras upplevelse av naturen, och som skulle tycka att våra skogar blev fattigare utan rovdjuren.

Vargen funnits här lika länge som vi (förutom en period när vi som sagt utrotade den) och kanske är det nyttigt för oss och för vårt samhälle att vi lär oss att leva sida vid sida med de andra stora rovdjuren?

//Ylva

Besvarad av den 25 oktober 2017