Rovdjurscentret De 5 Stora

Tre vargvalpar från Tiveden i livet

Naturvårdsverket har tidigare rapporterat om antalet valpar från reviret i Tiveden, som är genetiskt viktiga vargar. Sedan våren 2013, när ett invandrat vargpar flyttades till Tiveden, har två valpkullar fötts. Flera av valparna har dött, antingen vid skyddsjakt eller i trafiken.

Förvaltningen har kännedom om att 6 av de totalt 9 valparna i Tiveden är döda.  Även om denna dödlighet kan uppfattas som hög så skiljer den sig inte markant från det som kan förväntas av vargvalpar födda i Skandinavien, där omkring 25 procent av valparna förväntas nå reproduktiv ålder.