Rovdjurscentret De 5 Stora

Ny varg behövs för stark vargstam i Sverige

En ny varghane från finsk-ryska vargbeståndet har invandrar till Sverige och befinner sig med en vargtik norr om Orsa i nya vargreviret Tunturireviret.

– Det skulle behövas över 800 vargar i Sverige för att säkra vargpopulationens genstatus.

Med den nya vargen i Tunturireviret klarar sig vargstammen i Sverige med 300 vargar ur genetiskt perspektiv, säger Maria Hörnell Willebrand, Naturvårdsverket.

– Den nya vargen, som upptäcktes i början av januari är mycket viktig ur genetisk synpunkt. För att en behålla en gynnsam bevarandestatus inom den svenska vargpopulationen krävs att nya gener kommer in, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för viltanalys, Naturvårdsverket.