Rovdjurscentret De 5 Stora

Ny varg behövs för stark vargstam i Sverige

En ny varghane från finsk-ryska vargbeståndet har invandrar till Sverige och befinner sig med en vargtik norr om Orsa i nya vargreviret Tunturireviret.

– Det skulle behövas över 800 vargar i Sverige för att säkra vargpopulationens genstatus.

Med den nya vargen i Tunturireviret klarar sig vargstammen i Sverige med 300 vargar ur genetiskt perspektiv, säger Maria Hörnell Willebrand, Naturvårdsverket.

– Den nya vargen, som upptäcktes i början av januari är mycket viktig ur genetisk synpunkt. För att en behålla en gynnsam bevarandestatus inom den svenska vargpopulationen krävs att nya gener kommer in, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för viltanalys, Naturvårdsverket.

Före jul kom en annan genetiskt värdefull varg in i Sverige. Den observerades i Jämtland, men vandrade över på den norska sidan där den sköts illegalt.

– Den skandinaviska vargen är inavlad och för att bibehålla en variation i gensammansättningen skulle det behövas över 800 vargar i Sverige. Om den nya vargen och tiken i Tunturireviret får vara ifred och får valpar kommer nya gener in och därmed är cirka 300 varar nog för en gynnsam bevarandestatus inom vargpopulationen i Sverige, säger Maria Hörnell Willebrand.

– Det är mycket viktigt med nya gener för den Skandinaviska vargen för en gynnsam bevarandestatus. Det nya reviret där vargparet befinner sig, Tunturireviret, namngivet efter ett berg öster om väg 45, vid Koppången, sträcker sig norr om Skattungbyn, in i delar av det gamla Furudalsreviret och mot Rosentorp i Orsa finnmark. Vi arbetar vidare med att kartlägga revirets utbredning, säger rovdjurshandläggare Lena Berg, Länsstyrelsen Dalarna.

Att nya revirmarkerande vargar kommer in i norra Dalarna är inte så vanligt. Det är genom DNA-prover på vargens urin, hannen har konstaterats vara från finsk-ryska vargstammar. Tiken är troligtvis, enligt Lena Berg från Korsån, ett revir öster om Falun.