Rovdjurscentret De 5 Stora

Dags för Dalarna att inventera björnspillning

Mellan den 21 augusti och 31 oktober är det Dalarnas tur att inventera björnspillning.
Genom inventeringen kan man beräkna den svenska björnstammens storlek och utbredning för att kunna följa upp mål för djurens status och utveckling. Inventeringen utgör även en grund för länsstyrelsernas beslut om jakt.

Vart fjärde-femte år sker inventering av björnlänen enligt ett rullande schema. Länsstyrelserna ansvarar då för att genomföra det praktiska inventeringsarbetet tillsammans med Svenska Jägarförbundet.

I år är det Dalarnas tur och Länsstyrelsen Dalarna efterfrågar nu hjälp från de som rör sig i skogen för att lyckas. Svenska Vildskadecenter har av den anledningen tagit fram ett provtagnings-kit med medföljande instruktioner och insamlingsmaterial som finns att beställa via Länsstyrelsen Dalarnas hemsida.

Spillningsinventeringen är den främsta inventeringsmetoden för björn. Genom den beräknas den svenska björnstammens storlek, utveckling och utbredning. Resultaten är sedan underlag för uppföljning av mål för stammens status och utveckling, samt länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.