Rovdjurscentret De 5 Stora

Länsstyrelsen i Kalmar län får kameraövervaka rovdjur

Nu har Länsstyrelsen i Kalmar län fått tillstånd till att bevaka rovdjur med viltkameror. Förhoppningen är att få mycket hjälp av allmänheten.

På grund av snöfattiga vintrar kan det vara svårt att spåra exempelvis lodjur i Kalmar län, eftersom grundinventeringsmetoden bygger på att det finns spårsnö.

Därför har Länsstyrelsen ansökt om och nu även fått tillstånd att få övervaka bland annat lodjur med hjälp av så kallade viltkameror.

Förhoppningen är att få mycket hjälp av allmänheten, som kan registrera sina observationer av stora rovdjur på webben.

Det är bland annat genom allmänhetens rapporter som Länsstyrelsen får kännedom om platser som kan vara intressanta för inventering. Ur inventeringssynpunkt är honor med ungar extra intressant.

För att Länsstyrelsen ska få sätta upp en kamera krävs markägarens godkännande. Den får inte sättas upp på en plats som regelbundet kan förväntas användas av allmänheten.