Rovdjurscentret De 5 Stora

367 får och 44 hundar angreps av rovdjur 2017

I Viltskadecenters statistik för år 2017 anges att 387 tamdjur, varav 367 får, angreps av rovdjur förra året. Av dem står lodjur för de flesta angreppen, följt av varg.

När det gäller hund angreps 44 stycken av rovdjur förra året, varav de flesta angreps av varg. 

Antalet angrepp på både tamdjur och hundar varierar mycket från år till år. Antalet angripna tamdjur år 2017 var lägre än år 2016, men något högre än tidigare år. Antalet angrepp på hundar ligger i nivå med tidigare år.