Rovdjurscentret De 5 Stora

Varg fälld på Södertörn under skyddsjakt

Under onsdagen fälldes en varg på Södertörn, söder om Stockholm, under den skyddsjakt som Länsstyrelsen beslutat om. I och med att vargen är fälld upphör beslutet om skyddsjakt att gälla med omedelbar verkan.

Den 6 december 2017 fattade Länsstyrelsen Stockholm beslut om skyddsjakt efter den sändarförsedda vargtik som rört sig på Södertörn sedan i juni. Jakten har genomförts i ett område inom kommunerna Haninge och Tyresö. Under onsdagen den 10 januari 2018 fälldes vargtiken i Tyresö kommun, inom jaktområdet. 

Vargen har, i enlighet med skyddsjaktsbeslutet, besiktigats av Länsstyrelsens besiktningsman. Enligt jaktförordningen ska den fällda vargen omhändertas av Länsstyrelsens personal och transporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion.