Rovdjurscentret De 5 Stora

Egenskaper hos hund och varg har jämförts

I en doktorsavhandling från Stockholms universitet har forskare undersökt vilka egenskaper som har påverkats när vargen domesticerats till hund.

Forskarna jämförde varg- och hundvalpars beteende och mentalitet. De jämförde även hundar med varghybrider, samt äldre hundraser med moderna raser. 

Studierna tyder bland annat på att lekfullhet har varit en viktigare egenskap i aveln av hundar än man tidigare trott.  Människan verkar dessutom ha avlat bort en del rädslebeteenden hos hundarna.

Tidigare forskning har visat att flera egenskaper ibland förändras samtidigt vid domesticering, genom att de är sammankopplade med varandra. Enligt resultaten i den här studien verkar äldre hudraser ha en stark koppling mellan egenskaperna hög socialitet, hög lekfullhet, låg rädsla och låg aggressivitet; medan aveln för moderna raser delvis verkar ha löst upp det egenskapspaketet.