Rovdjurscentret De 5 Stora

I höst blir det enklare att rapportera rovdjursobservationer

Skandobs är en öppen databas där det är möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur i Skandinavien. I höst kommer en ny version av Skandobs med nytt utseende och flera nyheter.

Bland annat kommer du som rapportör inte behöva logga in för att rapportera dina rovdjursobservationer, man får mer stöd för att ge bättre rapporter och webb- och appversionen av Skandobs blir mer lika varandra. Samtidigt får länsstyrelserna möjlighet att länsvis filtrera ut särskilt intressanta rapporter och de kan ge bättre återkoppling till rapportörerna.

En annan nyhet som kommer på sikt är att länsstyrelserna rovdjursobservationer i Rovbase också tillgängliggörs i Skandobs så att Skandobs därmed ger en samlad vy över inkomna rapporter och länsstyrelsernas inventeringsarbete.