Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur ser rapporteringen ut av rovdjur till länsstyrelserna? Har den ökat eller minskat? Och isåfall varför?

Frågan ställd av Sofie. Kategori: Allmänt om rovdjur

Svar

Hej!

Rapportering av synobservationer och spår efter rovdjur kan göras till länsstyrelserna via telefon eller mail, men också med fördel via datasystemet Skandobs.

Inrapporteringen är stadigt ökande i de flesta län då appen Skandobs touch och webbsidan skandobs.se lanserats hårt av länsstyrelserna och jägareförbundet på senare tid.

Att länsstyrelsernas kvalitetsäkrare också använder appen när de kvalitetsäkrar verkar bidra till att allmänheten fått insikt i att detta gemensamma rapportsystem är den bästa vägen för informationsutbyte och till ett heltäckande inventeringsresultat.

Linda

Besvarad av den 23 november 2016