Rovdjurscentret De 5 Stora

Skyddsjakt & licensjakt på rovdjur

Skyddsjakt

JägarporträttOm ett specifikt rovdjur orsakar skada eller riskerar att orsaka skada kan myndigheterna bevilja skyddsjakt på just denna individ. Det får de göra för att skydda tamdjur, hundar, renar, människor eller annan egendom.

För att skyddsjakt ska kunna beviljas ska det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet. Beslutet får inte heller leda till att artens bevarandestatus hotas.  

I den nya rovdjursförvaltningen är det länsstyrelserna som tar de flesta av dessa skyddsjaktsbeslut. 

Skyddsjakt förekommer inte bara utifrån myndigheternas egna initiativ, utan alla har möjlighet att ansöka om tillstånd för skyddsjakt.

Skyddsjakt utan tillstånd

För att skydda tamdjur kan även enskilda personer döda ett rovdjur utan tillstånd av någon myndighet enligt §28 i jaktförordningen. Enligt §28 har tamdjursägare, eller djurets vårdare, rätt att döda ett rovdjur som angriper ett tamdjur. Rovdjuret får också dödas om det är uppenbart att det tänker gå till angrepp. Samma regler gäller numera både innanför och utanför inhägnat område. Detta måste dock ske i direkt anslutning till situationen och rovdjuret måste först ha försökts skrämmas bort. 

Licensjakt

Jägare i skymningEtt sätt att förebygga skador är också att begränsa antalet rovdjursindvider. Därför förekommer licensjakt på de stora rovdjuren.

Sådan jakt får bara bedrivas om miniminivåerna är uppfyllda och så länge det inte leder till att artens bevarandestatus hotas.

Licensjakten sker under en viss period och utifrån en viss tilldelning av djur. Licensjakten kan ske på ospecifika individer, men den kan också vara riktad, tex att jakt får ske i vissa vargrevir där viltskador har varit förekommande.

Hur många rovdjur skjuts?

Hur många rovdjur som skjuts varje år varierar och baseras på resultatet från de senaste inventeringarna.

Du kan läsa mer om rovdjursjakt i menyn under "Rovdjur & jakt".