Rovdjurscentret De 5 Stora

Skyddsjakt & licensjakt på rovdjur

Skyddsjakt

JägarporträttOm ett specifikt rovdjur orsakar skada eller riskerar att orsaka skada kan myndigheterna bevilja skyddsjakt på just denna individ. Det får de göra för att skydda tamdjur, hundar, renar, människor eller annan egendom.

För att skyddsjakt ska kunna beviljas ska det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet. Beslutet får inte heller leda till att artens bevarandestatus hotas.  

I den nya rovdjursförvaltningen är det länsstyrelserna som tar de flesta av dessa skyddsjaktsbeslut. 

Skyddsjakt förekommer inte bara utifrån myndigheternas egna initiativ, utan alla har möjlighet att ansöka om tillstånd för skyddsjakt.

Skyddsjakt utan tillstånd

För att skydda tamdjur kan även enskilda personer döda ett rovdjur utan tillstånd av någon myndighet enligt §28 i jaktförordningen. Enligt §28 har tamdjursägare, eller djurets vårdare, rätt att döda ett rovdjur som angriper ett tamdjur. Rovdjuret får också dödas om det är uppenbart att det tänker gå till angrepp. Samma regler gäller numera både innanför och utanför inhägnat område. Detta måste dock ske i direkt anslutning till situationen och rovdjuret måste först ha försökts skrämmas bort. 

Licensjakt

Jägare i skymningEtt sätt att förebygga skador är också att begränsa antalet rovdjursindvider. Därför förekommer licensjakt på de stora rovdjuren.

Sådan jakt får bara bedrivas om miniminivåerna är uppfyllda och så länge det inte leder till att artens bevarandestatus hotas.

Licensjakten sker under en viss period och utifrån en viss tilldelning av djur. Licensjakten kan ske på ospecifika individer, men den kan också vara riktad, tex att jakt får ske i vissa vargrevir där viltskador har varit förekommande.

Hur många rovdjur skjuts?

Hur många rovdjur som skjuts varje år varierar men som exempel fick 219 stycken björnar skjutas i licensjakt hösten 2016, och våren 2016 tilldelades 50 lodjur. År 2015 blev det däremot ingen licensjakt på lodjur alls då stammen låg för nära den uppsatta miniminivån. 

Björn i grässnårFör varg tilläts licensjakt vintrarna 2010 och 2011, men på grund av att Sverige anmäldes till EU för detta upphörde licensjakten år 2012-2014. År 2015 återinfördes dock licensjakt och länsstyrelserna i mellersta Sverige har själva beslutat om antalet vargar som ska jagas i  deras respektive län. Det totala antalet vargar som sköts under 2015 års jakt var 44 stycken fördelade på Dalarnas, Värmlands och Örebros län. Vargjakt på totalt 46 individer beslutades inför 2016, men efter att jakten överklagades av flera organisationer till domstol  genomfördes den i två av fem län och omfattat istället 14 vargar. År 2017 beslutades om en kvot på 25 vargar. 

Antal fällda djur i skyddsjakt varierar också. Som exempel kan anges att totalt 66 döda vargar dokumenterades i Skandinavien från våren 2015 till våren 2016 varav 51 stycken hittades i Sverige och 15 i Norge. I Sverige sköts 20 av dessa 51 vargar i samband med skyddsjakt varav 5 var skyddsjakt på enskilds initiativ (med stöd av § 28). Av de 15 döda vargarna i Norge sköts fem vid skyddsjakt och en vid nödvärn (med stöd av §17). 

 

Du kan läsa mer om rovdjursjakt i menyn under "Rovdjur & jakt".