Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Hund angripen av varg på tomten

  En hund blev angripen av en varg i Västernorrlands län. Angreppet skedde på tomten. Enligt länsstyrelsen har det inkommit en mängd rapporter om varg runt Hassela de senaste dagarna, och de tror därför att det rör sig om en ensam ungvarg som letar revir. Om detta skriver Jaktjournalen.

 • Jägareförbundet har tilltro till spillningsinventering

  I år har en extra spillningsinventeringen för varg gjorts. Resultatet visar att man har hittat 351 unika vargindivider. Denna siffra är inte det totala antalet vargar som finns i landet utan man använder en så kallad fångst/återfångstmetod för att beräkna populationsstorleken. Om detta skriver Svenska Jägareförbundet på sin hemsida.

 • Vargrevir i Uppland

  Ett vargpar har etablerat sig i Siggefora-Östforaområdet, på gränsen mellan Uppsala och Heby kommuner. Länsstyrelsen har både fångat vargarna på bild och hittat spillning. Om detta skriver SVT.

 • Lodjur smittade med trikiner

  Två lodjur som fällts under licensjakten i Jämtland var trikinsmittade. Om detta skriver Svensk Jakt.

 • Process om eventuell flytt av varg

  Det har under vintern hittats spår från tre genetiskt viktiga vargar som rört sig i norra Sverige. Naturvårdsverket har undersökt möjligheten att flytta en eller två av dessa vargar till södra Sverige eftersom det skulle kunna bidra med genetisk variation till den inavlade skandinaviska populationen. Någon flytt har dock ännu inte skett.

 • Är DNA framtidens inventeringsmetodik?

  Sedan 2017 har forskare arbetat med att använda data från DNA-insamling och rapporterade döda rovdjur för att beräkna antal och utbredning av björn, järv och varg. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket tillsammans med Miljødirektoratet i Norge.

 • Vargens utbredning engagerande på LRFs stämma

  Konsekvenser av vargens utbredning och rovdjursavvisande stängsel var de motioner som skapade mest engagemang på LRF Östergötlands stämma, när de 15 motionerna avhandlades. Om detta skriver LRF.

 • Förtydligande om lodjursjakt

  Det går trögt med lodjursjakten i Västerbotten och en orsak kan vara missuppfattningar om reglerna kring användningen av motorfordon. Länsstyrelsen klargör här vad som gäller.

 • Älgar stressas av klimat och varg

  Forskare från SLU har undersökt älgars produktion av hormonet kortisol som utsöndras vid stress. De har funnit att älgar som levt i områden med hög genomsnittstemperatur hade högre kortisolhalt än älgar från svalare trakter. Dessutom ökade kortisolhalten hos älgar som levt nära ett bebott vargrevir, vilket tyder på att älgarna upplevde en förhöjd predationsrisk som ett stressmoment. Om detta skriver Svenska Jägareförbundet.