Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Vargrädsla styr inte var älgarna håller till

  Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har undersökt om älgarna i området runt Grimsö forskningsstation ändrade sitt sätt att utnyttja landskapet när vargen etablerade sig. Andra studier har kunnat visa på en förändring i hur bytesdjur utnyttjar landskapet när rovdjuren återvänt. Men de svenska älgarna fortsatte att utnyttja hyggen och unga skogar på ungefär samma sätt som innan vargen anlände ­– trots att de löpte större risk att bli tagna av varg där. Den troligaste förklaringen är att jakten på älg är en större ”risk” för älgen och att den sker i många olika typer av skogsmiljöer. Det skriver SLU.

 • Rovdjursföreningen erbjuder gratis rovdjursstängsel i Siggefora

  Nu kan fårfarmarna runt Siggeforareviret få full kostnadstäckning och hjälp med att sätta upp rovdjursstängsel runt sina hagar. Svenska Rovdjursföreningen erbjuder sig att att montera stängslen gratis och dessutom betala för materialkostnaderna. Det skriver SVT.

 • Skyddsjakten på varg återupptas

  Förvaltningsrätten i Luleå har meddelat att skyddsjakten på varg vid Siggeforareviret i Uppsala län kan återupptas. Länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt på varg efter ett antal angrepp på får, men jakten stoppades tillfälligt efter överklagande till förvaltningsrätten. Om detta skriver Svensk Jakt.

 • Två vargar skjutna efter angrepp på hund

  Två vargar har skjutits i Hagfors kommun, den ena är död medan den andra har sprungit skadad till skogs. Enligt uppgifter till polisen sköts djuren i samband med att de angrep en hund. Detta skriver Dagens Nyheter.

 • Björnjakt återupptas i renskötselområde

  Kvoten för årets licensjakt på björn i Dalarnas län fylldes snabbt och jakten avlystes. Nu återupptas licensjakten och ytterligare en björn får fällas i norra länsänden. Anledningen är att det sköts så många björnar under jaktens första dagar, vilket ledde till snedfördelning. Om detta skriver SVT.

 • Soptunnebjörn får fällas på skyddsjakt

  Sedan i mars har en björn varje vecka rivit ner soptunnor i ett begränsat område i Bollnäs kommun. Nu får björnen fällas på skyddsjakt. Detta efter beslut av länsstyrelsen. Det skriver Svensk Jakt.

 • Stoppad skyddsjakt på varg

  Förvaltningsrätten i Luleå stoppar skyddsjakten på en varg i Uppsala län i väntan på slutgiltig rättslig prövning eftersom det enligt domstolen finns oklarheter i utredningen och bedömningen kring upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Om detta skriver Svensk Jakt.