Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Den skadeskjutna vargen i dåligt skick

  Den veterinär som obducerat vargen i Linghed berättar att den var i väldigt dåligt skick och att ena benet var helt av. Hon säger till SVT att ett djur inte ska behöva gå skadat så länge, och att det är beklagligt att myndighetsbyråkratin satte stopp för tidigare avlivning.

 • Hjälp till med inventering av rovdjur

  Landets länsstyrelser är ansvariga för inventering av rovdjur. De tar tacksamt emot rapporter på spår. SVT rapporterar om länsstyrelsen i Dalarna som önskar att de som hittar spår efter lodjur eller varg kontaktar länsstyrelsens naturbevakare – eller själv rapportera in fynd genom en hemsida eller mobilapplikation.

 • Jättevarg inte nära släkt med dagens vargar

  Jättevargen var förut ett av de vanligaste stora rovdjuren i Nordamerika, men de dog ut för cirka drygt 10 000 år sedan. Det har spekulerats om att jättevargen släktskap med dagens vargar och nya studier visar att de bara är släkt på mycket avlägset håll. Om detta rapporterar SR.

 • Licensjakten avlyst i Gävleborg

  Licensjakten på varg är avlyst i Gävleborg. Totalt har 16 vargar, efter en utökning på fyra vargar, fällts i länet. Detta meddelar länsstyrelsen.

 • Eventuellt vargpar i Skåne

  Länsstyrelsens i Skåne nyligen spårat två vargar som går bredvid varandra i Kristianstadstrakten. Det är första gången i modern tid som två vargar syns tillsammans i Skåne. Länsstyrelsen kan inte dra några slutsatser om huruvida det är ett etablerat vargpar eller inte ännu, men de är angelägna om att få in fortsatta observationer. Detta skriver Länsstyrelsen Skåne.

 • Nya rön om vargens domesticering

  Det har förekommit flera olika teorier om hur det gått till när vargen blev hund. En teori går ut på att vargen tämjdes för att hjälpa till i jakten, medan en annan menar att vargen utvecklades till en tidig typ av hund som levde på matrester, men båda teorierna har varit delvis problematiska. Den sistnämnda då domesticering över flera generationer borde avbrutits i perioder med brist på mat och där människans eget näringsintag borde prioriterats.

 • Fler vargar får fällas i Gävleborg

  I Gävleborg pågår licensjakt på varg i två revir. I det ena reviret har länsstyrelsen nu utökat jakten med ytterligare fyra individer. Beslutet är taget för att uppnå syftet med licensjakten, vilket är att glesa ur mellan reviren och därmed att tömma detta revir helt. Om detta skriver länsstyrelsen på sin webbplats.

 • Varg flyttas i Norge för att undvika jakt

  Precis som i Sverige pågår licensjakt på varg i Norge där totalt 13 vargar får fällas. En invandrad finsk-rysk varg befinner sig nära jaktområdet och ska därför flyttas. Detta gäller även den tik som hanen bildat revir med. Om detta skriver Hallandsposten.

 • Skadeskjuten varg avlivad

  Den varg som skadesköts under skyddsjakt i Dalarna i våras har observerats under hösten. Vargen har varit i dåligt skick, men då det inte är någon grund för skyddsjakt har sådan inte kunnat beviljats. Vargen är nu dock avlivad då jaktlaget som utförde skyddsjakten kunnat ta upp eftersöket i spårsnö. Om detta skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

 • Licensjakt på varg startad

  Licensjakt på varg kan beviljas om stammen ligger över den nationella miniminivån, vilket är 300 vargar, och under förutsättning att jakten inte riskerar stammens gynnsamma bevarandestatus. De senaste två åren har antalet vargar varit för lågt för att bevilja licensjakt men i och med att den senaste inventeringen visade att stammen överskridit miniminivån har Naturvårdsverket inför 2021 kunnat delegera rätten att besluta om licensjakt till länsstyrelserna.