Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Dömd för artskyddsbrott

  En man har dömts till fängelse för artskyddsbrott då han handlat med djurdelar från hotade arter. Det handlar bland annat om svartbjörnklor, vargskinn och kungsörn. Om detta skriver DN.

 • Genetiskt värdefull varg i Kiruna

  En varg har observerats i byar söder om Kiruna den senaste tiden. DNA-prover från vargen visar att det är en invandrande varg från öster. Med andra ord är den värdefull för den svenska vargstammen som är kraftigt inavlad, men vad som ska hända ed vargen är ännu oklart. Om detta rapporterar SR.

 • Hund angripen av varg på tomt

  En mindre hund i Värmland blev angripen av vargar på tomten. Hunden var ute med sin ägare då ägaren hörde hur hunden skrek till. När ägaren fick syn på vargarna lyckades han skrämma iväg dem men hunden var skadad och avled. Om detta skriver Svenska Jakt.

 • Gränsöverskridande projekt fortsätter

  Det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltförvaltning över gränserna fortsätter. SLU skriver på sin hemsida "Inre Skandinavien kännetecknas av ett sammanhängande barrskogsområde med stora klövviltstammar, alla Nordens stora rovdjur och ett natur- och kulturarv i form av skogsbruk och jakt. Trots att naturresurser är gränsöverskridande så förvaltas de olika på vardera sidan av administrativa gränser mellan länder och län."

 • Varg observerad kring Kiruna

  Enligt SVT har flera observationer av varg har gjorts söder om Kiruna. Vargen uppges röra sig nära gårdar och vid ett tillfälle också nära hundägare. Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit DNA-prover och följer ärendet. Länsstyrelsen hänvisar allmänheten att rapportera in sina observationer.

 • Järven expanderar söderut

  Järven var länge tillbakatryckt i de nordligaste delarna av landet, men sedan fridlysningen 1969 har de sakta men säkert ökat och sprider sig nu till sina forna utbredningsområden. I det här inslaget från Sveriges Radio P1 berättar Rovdjurscentret och Länsstyrelsen Gävleborg om järvstammens utveckling och om järven biologi.

 • Fördjupat samarbete kring vargen

  Finland, Sverige och Norge har sedan innan samverkat kring förvaltning av vargen. Det nordiska vargsamarbetet fördjupas nu genom ett gemensamt utvecklat ramverk. Det övergripande målet med ramverket är att stödja arbetet med de skandinaviska och finska vargpopulationernas långsiktiga överlevnad.

 • Varg skjuten enligt §28

  Under älgjakt i Örebro gick en varg gick till angrepp mot en hund tidigare i veckan. Hundens ägare försökte först skrämma bort vargen men då det misslyckades sköts vargen till döds. Hundens ägare bedöms av Länsstyrelsen ha agerat i enlighet med paragraf 28 i jaktförordningen. Om detta skriver SVT.

 • Återupptagen skyddsjakt

  Efter att skyddsjakten på en varg i Jönköpings län överklagats och tillfälligt stoppats har den nu återigen upptagits då förvaltningsrätten avslagit överklagandet. Om detta rapporterar SR.

 • Rovdjursföreningen har överklagat skyddsjakt

  Svenska Rovdjursföreningen har överklagat den nyligen beslutade skyddsjakten i Jönköpings län. Skyddsjakten är inhiberad i väntan på beslut från förvaltningsrätten. Om detta skriver SR.