Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Tåg körde på björn

  Ett tåg krockade under natten mot måndag med en björn på sträckan mellan Mora och Rättvik. Eftersom det var oklart om björnen var död eller skadad avrådde polisen tågledningen från att skicka dit personal. Detta rapporterar SVT.

 • 50 björnar får skjutas i Gävleborg

  Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt efter högst 50 björnar i Gävleborgs län 2019. 40 björnar får fällas i den västra delen av länet och 10 i den östra delen. Jakten startar den 21 augusti.

 • Lodjur på tomt - två gånger

  Två gånger på kort tid har Rosa Sjögren haft lodjur utanför sitt fönster i Älmhult. Den första gången var det ett litet lodjur och den andra gången ett större djur. Om detta skriver SVT.

 • Färre vargar i Norge

  Jämfört med vintern 2017/2018 har vargstammen i Norge minskat något. Vinterns inventering visar på en nedgång i antal med 10 procent. Om detta skriver Svensk Jakt.

 • Jägareförbundet kritiska till varg i Jämtland

  Naturvårdsverket har fattat beslut om att tillåta en vargföryngring i Jämtlands län. Beslutet har mötts av hård kritik från Samernas riksförbund och Jägareförbundet. Om detta rapporterar SR.

 • Sametinget upprörs över nytt mål för varg

  Naturvårdsverket har beslutat att tillåta en föryngring av varg i norra förvaltningsområdet, något som inte varit aktuellt tidigare. Det innebär att omkring 10 vargar nu kan tillåtas uppehålla sig i renskötselområdet. Beslutet upprör företrädare för Sametinget som menar att det hotar rennäringens existens och i förlängningen den samiska kulturen.

 • Ersättning för viltskador i Östergötland

  Länsstyrelsen i Östergötland har betalat ut ersättning för angrepp på tamdjur orsakat av rovdjur. Den största kostnaden står dock ersättning för viltskador orsakad av fåglar för. Detta rapporterar SVT.

 • EU-domare ger klartecken för vargjakt

  En av EU-domstolens generaladvokater bekräftar i ett yttrande på domstolens webbsida att principerna för svensk licensjakt på varg står i överensstämmelse med EU-rätten. Yttrandet gäller egentligen den finska licensjakten på varg har principiell betydelse för den svenska licensjakten på samtliga rovdjur. Om detta skriver Svensk Jakt.

 • Miniminivåer för varg fastställda

  Naturvårdsverket beslutade idag om nya miniminivåer för varg, det vill säga det lägsta antalet vargar som ska finnas i olika delar av landet. Det ger utrymme för länsstyrelser att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Naturvårdsverket fastställer nivåerna baserat på förslag från länsstyrelserna.