Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Varg skjuten till döds i Svalöv

  Under söndagsmorgonen sköts en varg till döds under ett pågående angrepp vid en fårhage i Svalövs kommun. Djurägaren sköt först ett varningsskott. Sedan ytterligare ett som dödade vargen. Tom Espgård, som arbetar med vargfrågor på Länsstyrelsen Skåne, säger att skjutningen ägde rum med stöd i paragraf 28. Där får djurägare rätten att skjuta vilt. – Man har rätt att freda sina tamdjur och skjuta om de blir attackerade, säger han. ”Skjutningen skedde i samma område” Enligt Tom Espgård rör det sig om samma varg som gjort angrepp tidigare, där sex stycken får dödades tidigare under veckan. – Skjutningen skedde i samma geografiska område. Djurägaren har haft extra uppsikt, säger han. Detta skriver SVT /Helsingborg.

 • Forskaren om virtuella stängsel: ”Kommer att kunna öka betesanvändningen”

  Tekniken med virtuella stängsel har tidigare testats på boskap, men testas nu för första gången i Sverige på får. Genom att slippa använda fysiska stängsel så öppnas många möjligheter menar etologen och forskaren Per Peetz Nielsen som jobbar åt forskningsinstitutet Rise som står bakom testerna. – Det kan vara väldigt svårt att stängsla in steniga områden eller skog. Med det här så kommer vi att kunna öka animalieproduktionen och öka betesanvändningen i Sverige, säger han. Att vara utan stängsel på Gotland är en sak, men hur skulle det fungera i områden med större rovdjur som då lättare kan komma åt djuren? Det skriver SVT Öst.

 • Att möta människors oro och rädsla för björn och varg

  Människors oro och rädsla för stora rovdjur har under de senaste tio åren studerats inom tvärvetenskapliga samarbeten mellan miljöpsykologi, emotionspsykologi och viltekologi. Forskningen har fokuserat på att förstå underliggande orsaker till människors oro och rädsla samt att utveckla och utvärdera olika förvaltningsåtgärder för situationer då människor uttrycker rädsla för stora rovdjur. Detta skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.

 • Grönt ljus för vargflock i Jämtland

  Naturvårdsverkets beslut att tillåta en vargflock i Jämtlands län har vunnit laga kraft. Högsta förvaltningsdomen har nämligen beslutat att inte ta upp ett överklagande från samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen till prövning. Samebyarna anser att vargarna skadar rennäringen – men domstolarna menar att Naturvårdsverkets beslut inte tillfört fler vargar till länet. Detta skriver Sveriges Radio Sameradion

 • Enkät i vargreviret

  Fårbonde i vargreviret: "Folk törs inte gå ut i skogen" Nästan 800 boende och verksamma i Långbogenreviret i Finspång har fått en enkät från länsstyrelsen om rovdjuren i närområdet. Många anser att det är oacceptabelt att vargar rör sig nära skolor, gårdar och sommarstugor. "Politikerna måste se hur det drabbar oss, vi kan inte ha det så att vargarna går i byarna här", säger fårägare Jonas Karlsson i Hällestad. Det skriver Sveriges Radio P4 Östergötland.

 • Rekordmånga björnar får skjutas i år

  Förra året var tilldelningen på 85 djur. Det är Länsstyrelsen som beslutar om tilldelningen. Målet för björnstammen är 350 djur, uppskattningsvis finns idag 450 björnar i länet. Det skriver Sveriges Radio P4 Västerbotten.

 • Skyddsjakt på björn nordväst om Bakvattnet

  Länsstyrelsen i Jämtlands län har gett Jovnevaerie sameby rätt till skyddsjakt på en björn som observerats i ett område där de just nu har mycket renar med vajor och nyfödda kalvar. Länsstyrelsen bedömer att den skada som björnen kan göra på renarna om den får vara kvar i området är så pass stora att det ger skäl till skyddsjakten. Beslut kom på torsdagen och skyddsjakten gäller fram till torsdag i nästa vecka inom ett område nordväst om Bakvattnet i Krokoms kommun. Det skriver Sveriges Radio P4 Jämtland.

 • Åtta länsstyrelser har möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg

  Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län. Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. När referensvärdet för varg är uppnått för hela Sverige och ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art kan Naturvårdsverket överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt till samtliga länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet (läs om miniminivåer under Mer information). - Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket. Det skriver Naturvårdsverket.

 • Den svenska lodjursstammen fortsätter öka

  Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. Populationen ligger med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. - I Sverige registrerades 246,5 familjegrupper under den senaste inventeringsperioden. Det är en uppgång från förra året då 213 familjegrupper dokumenterades. Det är dock viktigt att även se över trenden några år tillbaka för att få en bättre bild, säger Jens Andersson, tf. chef för Viltanalysenheten. Årets inventeringssäsong är den åttonde säsongen med gemensam skandinavisk inventeringsmetodik och resultaten är därmed jämförbara fr.o.m. 2013/2014. Detta skriver Naturvårdsverket.

 • Kossor jagade iväg björn – dramat fångades på film

  Fåkerborn och travtränaren Kenneth Olsson fick nattligt besök av en björn. Hästarna stod inne i stallet, men korna som var utomhus hamnade öga mot öga med björnen i hagen. Dramat fångades på film. Detta skriver Sveriges Radio P4 Jämtland.