Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Inblandning av hund i Europas vargar

  En forskarrapport beställd av den danska Miljøstyrelsen visar att det finns tamhund i centraleuropeiska vargar, men att det inte är att betrakta som hybridisering och dessutom saknar praktisk betydelse. Rapportens huvudslutsats är att vargpopulationerna i Europa och Asien har genetiska spår efter tamhund, men att detta antas komma från korsningar som kan gå mycket långt tillbaka i tiden.Om detta skriver Svensk Jakt.

 • Dött lodjur var skjutet

  I höstas hittades ett dött lodjur vid riksväg 25 i Kalmars län. Inledningsvis trodde polisen att det hade blivit påkört. Efter obduktion på SVA har det nu visat sig att djuret blev skjutet. Detta rapporterar Östra Småland.

 • Inventering av rovdjur med kameror och DNA

  Järven är svår att inventera, men just nu pågår två projekt i Västerbotten där inventering med hjälp av DNA provas. Och i Jämtland används kameror allt mer vid rovdjursinventering eftersom de milda vintrarna gör att snöspårning blivit svårare. Om detta skriver SR.

 • Slumpen ledde till vargangrepp

  Nu är det helt klarlagt att det var en varg som dödade en drever under ett jaktprov i Molkom i slutet av januari. Vargen var ensam under angreppet och spårning visar att hunden kom nära vargens daglega vilket föranledde angreppet. Detta rapporterar Svensk Jakt.

 • Björnforskning en hjälp i vården

  Forskning om björnens vintersömn ska ger oss mer kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar. Björnen får inga problem med hjärta och kärl trots deras idegång. Hur det kommer sig vill forskargrupper från olika delar av världen ta reda på. Förhoppningen är att kunna dra nytta av resultaten och hjälpa människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.

 • Pågående varginventering

  Varg inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Det är länsstyrelserna som ansvarar för inventeringen och Viltskadecenter redovisar löpande resultat. I dagsläget har 30 familjegrupper eller revirmarkerande par fastställts. Det slutgiltiga resultatet sammanställs efter inventeringsperiodens slut.

 • 16 lodjur får jagas i Västerbotten

  Sexton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. Men det blir ingen jakt i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner, där lodjuren är väldigt få. Det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut i frågan.

 • Osäkert hur minskat anslag drabbar rovdjursinventering

  Naturvårdsverket fick i år kraftigt minskat bidrag av regeringen till åtgärder för värdefull natur. Pengar som fördelas till bland annat länsstyrelserna för rovdjursinventering. Men på länsstyrelserna i norr tar man beskedet med ro. Detta rapporterar Svensk Jakt.

 • Arbetet med nya miniminivåer pågår

  Miniminivåerna för rovdjuren ses över vart fjärde år och under 2019 kommer Naturvårdsverket fastställa nivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna. Miniminivåer anger det lägsta antalet rovdjur som måste finnas i landet för att de ska klassas som livskraftiga stammar.

 • Lodjur påkört i Småland

  En lodjurshane dödades när den blev påkörd av en bil på väg 23 norr om Växjö. Olyckan rapporterades först som en viltolycka med rådjur men eftersöksjägaren hittade lodjuret. Detta rapporterar Svensk Jakt.