Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjuren & människan

Under hela den tid som människan levt på den skandinaviska halvön har också de fyrfota rovdjuren levt här.

När inlandsisen drogs sig tillbaka för 10 000 år sedan följde människor och rovdjur efter klövdjuren på deras vandring till den skandinaviska halvön. Länge delade vi livsutrymme och de tidiga jägarfolken verkar ha beundrat och vördat rovdjuren.  Men samtidigt har vi troligen också alltid delvis sett rovdjuren som konkurrenter om bytesdjur och vi har jagat dem för deras värmande pälsar skull. 

När vi långt senare började hålla tamdjur blev konkurrensen mellan oss och de andra rovdjuren större och det var då som människan bestämde sig för att begränsa antalet rovdjur i stor skala.  

Våra stora rovdjur förföljdes ända fram till 1900-talet och var på gränsen till utroting. Jakten på rovdjur uppmuntrades av myndigheterna genom skottpengar till långt in på 1900-talet. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att många reagerar när staten nu kräver att vi istället ska bevara och skydda de stora rovdjuren. Vi har ju under några generationer vant oss vid att leva, jaga, föda upp tamdjur och vistas i skog och mark utan rovdjuren.

Tack vare skydd finns iag finns fler fyrbenta rovdjur i Sverige än det funnits på lång tid. För rovdjurens del är det förstås positivt, men större rovdjursstammar innebär också ökade konflikter. Riksdagens beslut är därför att Sverige ska ha rovdjur, nu och i framtiden, men att de inte ska få påverka oss människor negativt i allt för stor utsräckning.

 

Frågan är bara var gränsen ska dras? 

Hur många rovdjur ska vi ha? Hur mycket ska vi anpassa vårt samhälle efter rovdjuren? Vad får de kosta? Och var ska de få vara? 

Hur vi ska leva tillsammans framöver beror på vad vi människor väljer att tycka...