Rovdjurscentret De 5 Stora

Säg varg och alla har en åsikt...

Varg (Canis lupus)

Det är nog inget annat djur i vår del av världen som rör upp så starka känslor hos människor som vargen. Säg varg och varenda människa har en åsikt!

Vissa gör likhetstecken mellan varg och något dåligt. Den får symbolisera allt från ofrihet till livsfara, hotad livskvalitet, byråkrati och centralstyrning. Det synsättet har en lång historia. Ta till exempel gamla uttryck och talesätt som "vargatider", "vargavinter" och "kasta åt vargarna". Vargen har under århundraden skildrats som själva sinnebilden för ondskan - ibland rentav som djävulens egen representant på jorden.

Andra gör istället vargen nästan till ett helgon. De förknippar den med ädelmod, frihet, vildmark, styrka, kraft, jaktduglighet och andra positiva värden. Och "människans bästa vän" hunden härstammar ju också direkt från vargen!

Efter lång tid av förföljelse ansågs vargen till sist på 1960-talet vara utrotad i Sverige. Men på 1970-talet observerades några individer, först i Norrbotten och sedan efter några år i Värmland. Den första överlevande valpkullen i den nya vargstammen skedde 1983 i värmländska Nyskoga. Vargarna som födde fram den här kullen lade grunden till den vargstam som nu finns i Norge och Sverige.

Sedan dess har vargen förökat sig och idag finns fler vargar än det har fanns för 100 år sedan. Men vargen klassas ännu som hotad och de senaste åren har trenden för arten återigen varit nedåtgående.