Rovdjurscentret De 5 Stora

Järvens spår & läten

Spår

JärvspårSpåren efter en järv är ganska avslöjande med avtryck efter stora framtassar och mindre baktassar. Tassarnas placering i förhållande till varandra kan se lite olika ut, men det är nästan alltid galopp som gäller. Under bra spårförhållanden kan man se tydliga avtryck efter fem tår, både på fram- och baktassarna. Järven är delvis en hälgångare vilket avslöjas av märken efter häldynorna från framtassarna. Baktassarna, där emot, har inga häldynor.

I förhållande till sin storlek har järven riktigt stora fötter, framtassarna mäter ungefär 12-14 cm och baktassarna 8-10 cm.

Andra spårtecken och byteshantering

Järven urinmarkerar precis som varg och lodjur mot föremål.  För att markera sitt revir kan de också klösa och krafsa och dessutom avger de ett doftsekret.

Järvens spillning varierar i form och storlek beroende på vad den ätit.

Ett järvtaget större djur känns ofta igen på bett i nacken och att det finns bitmärken i benet. Bytesdjur eller delar av dessa lagras ofta i vattendrag, myrar, blockterräng eller snöfält. Till dessa gömmor kan de återvända flera månader för att äta.

 

Läten

Flera korta och kraftiga läten används flitigt av honan i sin kontakt med ungarna. Enligt Jens Persson kan järven även mullra som en mindre jordbävning nere i lyan, om den störs. Irritationslätet är grovt, dovt morrande.

 

SpårbokLästips! Boken "Spår och spårning av stora rovdjur" finns att beställa via Rovdjurscentret för 265 kr inkl frakt.

Det rika bildmaterialet gör att boken kan fungera såväl som en praktisk handledning i fält som ett referensmaterial och uppslagsverk.

Beställs på 0651-411 70 eller info@de5stora.com

 

 

 

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse. 

 

Tack Åke Aronson, som vänligt lånade ut spårteckningarna ur boken "Djurens spår", Bonniers förlag, 1990. Teckningarna är copyrightskyddade.