Rovdjurscentret De 5 Stora

Gott och blandat om vargen

 • Alla världens hundraser härstammar från vargen.
 • Vargens temperamentet skiljer sig tydligt från hundens. Vargar är skyggare mot människor och nya föremål.  Å andra sidan är vargen mer aggressiv mot främlingar av egna arten. Den har också en större jaktinstinkt än de flesta av våra hundraser. 
 • Vargen härstammar från primitiva små köttätare, så kallade creodonter som etablerade sig på jorden för ungefär hundra miljoner år sedan. Dessa utvecklades sedan till både kattdjur, hunddjur, mårddjur och björnar.
 • År 2010 jagades varg på licensjakt för första gången i Sverige sedan den fridlystes 1966. 
 • Vargen angriper mycket sällan människor. Senast det hände i Sverige var år 1821 och det rörde sig då troligen om en varg som hållts i fångenskap och sedan kommit lös.
 • Oftast föder vargen ungefär lika många valpar som en hund (2-6), men det kan undantagsvis bli så många som tio valpar eller ännu fler. Födseln sker i en lya som kan vara en utgrävd håla i marken, bland stora stenblock eller på en torr plats i ett tätt buskage. 
 • Det som ofta kallas "vargflock" är egentligen en vargfamilj bestående av mamma, pappa och ungarna. Valparna stannar oftast bara ett år innan de hittar ett eget revir.
 • Det största hotet mot den svenska vargstammen idag är att den är kraftigt inavlad och illegal jakt. Alla vargar i vår skandinaviska vargstam härstammar från väldigt få individer. Inavelsgraden kan likställas med en syskonparning.
 • Under våren och sommaren lämnar de flesta av familjens fjolårsungar föräldrarnas revir för att skapa egna revir. I vissa fall kan de röra sig mycket långt; sträckor på 40-50 mil är inte ovanliga, och ibland går de mycket längre än så! 
 • Vargens yl kan höras över en mil och används främst för att hålla kontakt inom flocken, som ofta är utspridd på flera smågrupper.
 • En vargflock dödar cirka 100 älgar per år.
 • Under 1500-talet ansågs över 30 000 människor i Europa vara "varulvar" och brändes på bål eller flåddes levande.
 • När det finns mat kan vargen äta snabbt och mycket. En vuxen varg kan sätta i sig upp till 8-9 kilo kött på en dag.
 • Korsningar mellan varg och hund, så kallade varghybrider, är olämpliga att ha som husdjur. Det har hänt att sådana individer har angripit och dödat människor både i USA och Ryssland. I Sverige har det i modern tid bara kunnat konstaterats en hybridisering mellan vild varg och hund. Denna vargfamilj avlivades.
 • För att vargen ska ha så kallad "gynnsam bevarandestatus" krävs att det finns minst 300 indivder och att nya gener inkommer till  stammen minst vart femte år. 
 • I den svenska rödlistan klassas vargen som "starkt hotad".