Rovdjurscentret De 5 Stora

Björnen och människan

Björnspår brevid fotspårBjörnen är ett intelligent djur som ofta anses lika individuell i temperament och sinnelag som människan själv.

Björnens styrka har i alla tider väckt avundsjuka, respekt och fruktan hos människan. I stort sett alla nordliga folkslag har haft en mycket stark andemässig relation med björnen - och björnen har i de flesta delar av sitt utbredningsområde varit det utan jämförelse viktigaste kultdjuret.

Många folk, till exempel i Ryssland, Rumänien och Finland och en rad nordliga urbefolkningar, har haft björnen som sitt totem- och symboldjur. Björnjakten krävde omfattande rituella förberedelser och ännu mer omfattande efterarbete. Ofta tvättades björnens alla benknotor efter att man tagit bort köttet, och sedan begravdes dessa med stor vördnad så att inte björnens ande skulle gå igen och skada jägarna som fällt den. På många ställen fanns björnkultplatser, där huvudena efter ibland hundratals björnar samlades för ceremonibruk.

Vanligtvis äter vi människor inte rovdjur, men björnen är ett undantag.  Även om björnkött inte hör till vanligheterna så serveras det då och då - inte sällan på exklusiva restauranger.

Mäter tänder på björnBjörnforskning

I det Skandinaviska björnprojektet pågår just nu en studie som i framtiden kanske kan leda till nya behandlingar och läkemedel för oss människor. Forskare och medicinska specialister tar prover på vilda björnar som ligger i ide. På så sätt hoppas de kunna svara på frågor som varför björnarna inte får några blodproppar, lider av benskörhet eller minskar sin muskelmassa nämnvärt trots att  de ligger i princip stilla hela vintern. Om man skulle lösa den gåtan skulle det vara till stor hjälp inom vården då människor blir sängliggande, eller i rymden där tyndglösheten är ett problem för vår kropp.

Inställningen till björn

Björnen har inte samma bistra rykte som vargen, trots att björnen statistiskt sett är potentiellt farligare för oss människor, men 44 procent av svenskarna är rädda för att möta björn i naturen. Forskning visar att rädslan för björn är grundad i hur djuret uppfattats, medan rädslan för varg verkar hänga samman mer med tillit till ansvariga myndigheter.