Rovdjurscentret De 5 Stora

Sveriges mesta rovdjur?

Människan (Homo sapiens)

Människan är jordens vanligaste och mest spridda art. Det är en mycket social art som gärna lever i grupp och är en av få som bedöms ha förmågan till medkänsla och abstrakta tankar. Samtidigt är människan den enda art som i stor utsträckning förstör sin egen och andra arters livsmiljö - och kanske kan hon just därför klassas som den i särklass farligaste arten på vår planet? 

Att Rovdjurscentret De 5 Stora har valt att ha med människan som det femte stora rovdjuret grundar sig i att vi vill beskriva relationen mellan oss och de fyrbenta rovdjuren. Vi tror att dialogen i rovdjursfrågan blir bättre om den baseras på kunskap och fakta, men också på en förståelse för hur vår egen art fungerar.

Vi vill med andra ord belysa de konflikter som rovdjuren orsakar, men vi vill samtidigt belysa människans egen inverkan på omgivingen och våra möjligheter att påverka och styra hur framtiden ska se ut - både vår egen framtid och rovdjurens.