Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjur & renar

Så länge renar har funnits har de jagats av de fyrbenta rovdjuren och människan. Renar lever många tillsammans, de är lagom stora och hyfsat förutsägbara. Renar är helt enkelt det perfekta bytesdjuret! 

Så småningom började vildrenen tämjas och en halvtam variant avlades fram. Vildrenen utrotades i slutet av 1800-talet och idag finns bara den halvtama varianten kvar i Sverige. Det betyder att varje gång ett rovdjur dödar en ren så skadas en enskild persons egendom.

Och det är just i renskötselområdet som de största rovdjursskadorna i Sverige uppstår - både privatekonomiskt och för samhället. Renägarna varnar för att rennäringen, och därmed också den samiska kulturen, är nära en kollaps på grund av rovdjurens framfart. 

Mikael Vinka, renägare och samisk ekoturismföretagare i Ammarnäs konstaterar: "Allt i den samiska kulturen kretsar runt renen. Om vi inte kan fortsätta med renskötseln så tar vår kultur helt enkelt slut.”