Rovdjurscentret De 5 Stora

Kortfakta om järven

Latinskt namn: Gulo gulo
Storlek: 70 - 85 cm lång och en 15 - 25 cm lång svans. Den är vårt största mårddjur och väger 8-18 kg.
Utseende: Järven påminner om en stor, brun, busksvansad grävling. Pälsen är ljusbrun till svartbrun, med ett ljusare  brunt band längs varje sida och en ljus teckning i ansiktet.
Familj: Art i familjen mårddjur (Mustelidae). Järven är Skandinaviens största mårddjur.
Utbredning: Runt hela det norra halvklotet, inklusive Alaska och Canada. Både på tundran och i norra delen av skogsbältet. I Sverige mest i norra delen av landet men den sprider sig söderut ner i skogslandet utanför renskötselområdet.
Fortplantning: Parningstiden infaller under april-augusti. Honan föder 1-4 ungar i en lya, i en snödriva eller bland klippblock i februari/mars året därpå.
Föda: Under sommaren livnär järven sig främst på mindre däggdjur, fåglar samt en del vegetabilier. Under vinter främst av renar som den själv eller någon annan dödat. Att de äter as har medfört att de ibland kallas "Nordens hyena".

 

Järven heter på andra språk:

Albanska   Nordsamiska Geatki
Danska Jærv Norska Jerv
Engelska Wolverine Polska Rosomak
Estniska Ahm Portugisiska Glutão
Finska Áhma Rumänska Omul lup
Franska Glouton Ryska Rasamákha
Hindi   Slovakiska Rosomach
Holländska Veelvraat Spanska Glotón
Isländska Jarfi Sydsamiska Gierhkie
Italienska Ghiottone Tjeckiska Rosomák
Kroatiska Kuna Turkiska  
Litauiska Ernis Tyska Vielfraß
Lulesamiska Jiervva, Gierkke Ungerska Rozsomák
Maltesiska   Älvdalska Djärv