Rovdjurscentret De 5 Stora

Här finns lodjuren

Lodjur utbredning 2020

Näst efter björnen är lodjuret vårt vanligaste fyrfota stora rovdjur och den förekommer i alla län förutom på Gotland. De tätaste bestånden återfinns i skogs- och mellanbygder i ett stråk från Uppland till Dalsland, längs södra Norrlandskusten och i delar av renskötselområdet.

De senaste inventeringsresultaten (2020/21) visar att det finns cirka 1 450 lodjur i Sverige idag. Det är en liten ökning från förra året. 

Läs mer i rapporten om antal lodjur och var lodjuren finns.

I diagrammet här nedanför syns lodjursstammens utveckling  från början av 2000-talet och framåt.

I vilka områden trivs lodjuren?

Förutom tillgång på föda verkar ostördhet och säkerhet vara nyckeln till ett bra hemområde. Berg, djupa skogar och vida fjälltrakter är någonting som ofta förknippas med lodjuren, men forskarna bedömer att 90 % av Sveriges yta är lämpligt lodjurshabitat.

 

Utveckling familjegrupper lodjur

Lodjuren i världen

I Finland beräknas det finnas runt 2 100 lodjur och i Norge nästan 400 lodjur.

Förutom i Norden finns lodjur idag i Baltikum, i östra Polens lövurskogar och i angränsande delar av Vitryssland. Vidare i Tjeckien och hela den karpatiska bergskedjan i Slovakien, Ukraina och Rumänien. Dessutom finns lodjur i bergen i norra Grekland och delar av det forna Jugoslavien. Lon har också framgångsrikt återinplanterats i de slovenska Alperna och i sydvästra Schweiz. Därifrån har den spritt sig vidare till Italien, Österrike och nordöstra Frankrike. I Ryssland finns lon i hela taigaskogsbältet, genom Sibirien och ända bort till Berings sund. Lon lever också i bergstrakterna mellan Svarta och Kaspiska havet och vidare bort mot Himalaya, Mongoliet och norra Kina samt Pakistan. 

 

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse.