Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursavvisande stängsel

Stängsel som är uppsatta i syfte att förhindra rovdjursangrepp kallas ofta för rovdjursavvisande stängsel. För att vara effektiva ska dessa stängsel vara utformade på ett speciellt sätt. Jordbruksverket eller länsstyrelsen (beroende på typ av mark) ger bidrag för inköp av material till stängslet och i ibland även för viss del av arbetskostnaden. Tamdjursägaren får själv ansvara för uppsättningen. Svenska Rovdjursföreningen kan dock många gånger ge praktisk hjälp med frivillig arbetskraft för att sätta upp stängslet.

Stängslets utformning

Elstängselgrind

Olika stängseltyper fungerar olika bra mot de olika rovdjursarterna. Viltskadecenter har kommit fram till att ett femtrådigt stängsel fungerar bra mot varg, och troligen också mot björn.

En variant är ett femtrådigt elstängsel där den nedersta tråden sitter 20-30 cm över marken och den översta tråden sitter på 110 cm höjd. Rovdjur försöker helst krypa under eller igenom stängsel istället för att hoppa, och därför är det viktigt att de lägre trådarna sitter max 20 cm ifrån varandra.

Om man sätter den nedersta tråden 20 cm över marken ställs betydligt större krav på underhåll av gräsnivån. Viltskadecenter rekommenderar därför numera att man ska sätta den nedersta tråden på 30 cm höjd eftersom detta ändå utgör fullgott skydd mot varg- och björnangrepp, samt de flesta lodjursangrepp. Stängsel med trådar som sitter på 20 cm höjd är dock en aning säkrare mot lodjursangrepp.

Mot lodjur tycks det allra bästa stängslet vara ett vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar, en ovan nätet och en låg på nätets insida. Ett sådant stängsel fungerar mycket bra även mot varg och björn. Det är svårt för de större individerna att klättra över utan att få en stöt och det är svårt för de mindre att gå genom maskorna i nätet utan att få en riktigt kraftigt stöt eftersom nätmaskan runt kroppen ger bra jordning då djuret kommer åt eltråden på insidan. 

Underhåll av rovdjursavvisande stängsel

För att det rovdjursavvisande stängslet ska fungera behöver det underhållas. Ett par gånger per säsong behöver gräs röjas bort under stängslet och vid behov måste det lagas. Detta underhåll anser många tamdjursägare är för tidskrävande.

Länsstyrelsen i Gävleborg och Värmland erbjuder kostnadsfri röjning av rovdjursavvisande stängsel för tamdjursägare. Ett exempel som säkert skulle uppskattas av tamdjursägare om fler länsstyrelser kunde ta efter. 

Sedan sommaren 2018 har dock föreskrifterna gjorts om så att det numera finns möjlighet för länsstyrelserna att även bevilja bidrag för underhåll av stängsel och kostander för förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp.

Hur effektivt är det?

JordbruksmarkUngefär 5 % av angreppen på får har skett innanför rovdjursavvisande stängsel. Dessa stängsel har dock varierad kvalitet och en undersökning i Värmland visar att av endast 11 % av stängslena var i fullgott skick.

Förutsatt att stängslet är rätt monterat, helt och underhållet anses det vara en av de mest effektiva åtgärder för att skydda sina tamdjur mot rovdjur. 

Viltskadecenter har kommit fram till att den enskildes risk att drabbas av rovdjursangrepp minskar om man har rovdjursavvisande stängsel. För att angreppen ska minska nationellt sett krävs dock att fler stängslar sina djur. Idag har cirka 20 % av besättningarna stängsel vilket är för lite för att minska det totala antalet angrepp i landet.

Hägn mot vatten

Hägn som angränsar mot vatten löper en större risk än andra att drabbas av angrepp. Viltskadecenter arbetar för att ta fram fungerande metoder för att stängsla i vatten. En sådan metod är "vattenlapptyg" där en vajer med nedåthängande kättingar hängs över vattnedraget eller bojar med flaggor sätts upp och på så vis förhindrar att rovdjuret tar sig in i hagen den vägen.

Akutstängsel

Det finns också andra varianter av rovdjursavvisande stängsel som man kan använda en kortare tid om man har haft, eller riskerar att få, påhälsning av rovdjur. Sådana stängsel kan länsstyrelsen ofta låna ut. Till exempel kan man använda elnät. Många gånger används också så kallade lapptyg som knyts upp runt hagen. Lapptyget är ett rep med plast eller tygremsor på som vajar i vinden. Eftersom rovdjur är rädda för nya saker fungerar dessa lapptyg en tid.

Mer om rovdjursavvisande stängsel

På Viltskadecenters, SLU, hemsida kan man hitta mer detaljerad information om stängsling. 

Viltskadecenters hemsida