Rovdjurscentret De 5 Stora

Jakthundar & rovdjur

Angrepp på jakthundar

De senaste 15 åren har rovdjuren angripit mellan 30-70 hundar per år i Sverige. De flesta av dessa hundar är jakthundar, vilket förklaras med att risken att få sin hund angripen av rovdjur är knuten till hur mycket man vistas i skogen.

HundVargen är det rovdjur som vanligtvis angriper flest hundar. Vad som händer vid mötet mellan varg och hund är dock inte helt självklart. Ofta tycks vargen kunna se hunden som en konkurrent eller som en födokälla, men ibland också som något som man måste fly ifrån eller som en potentiell partner. Vem som oftast söker upp vem är också oklart - men vi vet att båda varianterna förekommer.  

Risken att få sin hund angripen av varg är starkt knuten till hur många dagar per år man vistas i skogen och hur många vargar det finns i området. Om man till exempel jagar i ett vargrevir som hyser en hel flock uppskattas risken att få hunden attackerad vara 1 på 5 000 jaktdagar, medan risken halveras om det bara är en ensam varg eller ett par i reviret. Det verkar också som att det finns stor variation mellan reviren. I en del revir har inga eller väldigt få angrepp på hund skett, medan det i andra revir har skett betydligt fler. 

Vad blir konsekvenserna?

På grund av risken för rovdjursangrepp är det många som idag tvekar inför att släppa sin jakthund i skogen och några upppfödare har valt att inte sälja valpar till ägare som jagar i vargområden. 

Vargens närvaro försvårar löshundjakten för många. Många väljer att göra mer förberedelse än förr, till exempel genom att spåra av såten innan hunden släpps för att minska risken för att varg finns i området just då. Ibland hörs också oro om att löshundsjakten försvåras så pass mycket av vargens närvaro att det inte  längre går att uppfylla de uppsatta avskjutningsmålen för älgstammen. Det i sin tur ger problem med måluppfyllelse kring betesskador på skog. Vissa områden har problem med måluppfyllelse, ibland till följd av rovdjur, men studier visar dock att måluppfyllelsen varierar kraftigt både i och utanför vargrevir. 

Förebygga angrepp

Flera metoder att minska angreppen på hund är under utvärdering. Bland annat genomför Viltskadecenter försök med skyddsvästar. 

Läs mer om angrepp på hundar och förebyggande åtgärder på hund HÄR