Rovdjurscentret De 5 Stora

Webbinarium om illegal jakt och jaktsabotage

På initiativ av Länsstyrelsen i Värmland sänder Rovdjurscentret en webbinarieserie om illegal jakt och jaktsabotage. Den första delen sändes den 14 december 2020. Den andra delen sänds den 24 mars 2021, medan övriga delar kommer att sändas senare under 2021.

Webbinarieserien har skapats i bred samverkan mellan viltförvaltare, forskare och intresseorganisationer. Syftet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag som alla berörda ska kunna ha nytta inom respektive verksamhet. 

Webbinarierna vänder sig till alla som arbetar med eller intresserar sig för dessa frågor.

Den första delen, som inriktades på forskning inom området, finns att se i länken nedan. Där finns även en länk till  inbjudan till seminariet den 24 mars, som tar upp frågan ur ett förvaltningsperspektiv. 

Övriga delar i serien kommer sändas senare under 2021 och har fokus på frågan utifrån organisationer och framtida utmaningar.

Se hela sändningen av Illegal jakt och jaktsabotage den 14 december 2020

Lista med referenser som hänvisades till under webbinariet

Inbjudan 24 mars 2021