Rovdjurscentret De 5 Stora

Webbinarieserie om illegal jakt och jaktsabotage

På initiativ av Länsstyrelsen i Värmland har Rovdjurscentret sänt en webbinarieserie om illegal jakt och jaktsabotage. Serien bestod av tre delar och vände sig till alla som arbetar med eller är intresserad av frågor på området. 

Webbinarieserien skapades i bred samverkan mellan viltförvaltare, forskare och intresseorganisationer i Sverige, Norge och Finland. Syftet var att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag som alla berörda kan ha nytta av inom respektive verksamhet.

Den första delen fokuserade på forskning inom området medan den andra sändningen hade ett förvaltningsperspektiv på frågorna. Den tredje och sista delen handlade om olika organisationers roll och om framtida utmaningar.

Här kan du titta på sändningarna – och också hitta ytterligare information i frågorna. Du får gärna sprida materialet vidare till andra som kan vara intresserade.

Se del 1, hela sändningen av Illegal jakt och jaktsabotage den 14 december 2020

Se del 2, hela sändningen av Illegal jakt och jaktsabotage den 24 mars 2021

Se del 3, hela sändningen av illagal jakt och jaktsabotage den 14 september 2021

Lista med referenser som det  hänvisades till under webbinariedel 1

Förinspelade intervjuer till webbinariet den 14 september

Simon Lindgren, forskare Umeå Universitet

Aku Ahlholm, forskare och kommunikationschef jakt- och fisketjänster, finska Forststyrelsen