Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur skydda sina djur?

Ända sedan människan först började hålla tamdjur har man försvarat dem mot rovdjuren på olika sätt. Man har byggt staket, inhägnader och stall. Man har använt sig av herdar och vakthundar, och man har jagat rovdjuren. Alla dessa metoder används fortfarande runtom i världen, och kommer förmodligen också användas så länge det finns stora rovdjur och tamdjur inom samma områden.

De stora rovdjuren har varit i princip borta från vårt land under 100 år och under den tiden har det gått att bedriva tamdjursverksamhet utan att behöva anpassa den till rovdjursförekomst. Nu när rovdjuren är tillbaka krävs anpassningar och metoder som förebygger angrepp.

Man med fårVilka metoder finns det?

Mänskilg närvaro

Vissa metoder anses vara mer effektiva än andra. Stor mänsklig närvaro är sannolikt den mest effektiva metoden för att förhindra angrepp, men det är också tidskrävande och dyrt och därmed en ren omöjlighet i verksamheter som är utformade med krav på ekonomisk vinst - iallafall så länge marginalerna är små. Och små marginaler är just något som svenska köttproducenter upplever på grund av att priset för deras produkter säljs lågt i förhållande till vad de kostar att producera.

Rovdjursavvisande stängsel

Effektivt är också att sätta upp rovdjursavvisande elstängsel. Åtgärden är inte 100 % säker, men om stängslen är korrekt uppsatta och skötta räknas de ändå som en av de allra effektivaste för den enskilde brukaren. Dock hör den också till de dyrare av åtgärder.

Som tamdjursägare har man kunnat få bidrag för materialet till stängslet, men uppsättningen och underhåll har man fått stå för själv. Sedan sommaren 2018 har dock föreskrifterna gjorts om så att det numera finns möjlighet för länsstyrelserna att även bevilja bidrag för merkostnader och underhåll av och röjning under stängsel. Från och med 1 mars 2021 har regeringen beslutat att bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av bl.a. stora rovdjur ska ersättas fullt ut. Beslutet innebär att länsstyrelsen kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar.

Utöver bidrag från staten har intresseorganisationer, till exempel Svenska rovdjursföreningen, periodvis erbjudit hjälp med uppsättning av stängsel. Men oavsett vad finns det förstås fortfarande begränsningar i vad lantbrukare kan förväntas satsa i tid på att rovdjurssäkra sina betesmarker och dessutom finns det betesmarker som är svåra att stängsla på ett säkert sätt. Till exempel är det svårt att stängsla mot vatten - och rovdjur drar sig inte för att simma!

Ta bort sådant som lockar

Att se till att det inte ligger döda djur i närheten av gården är också en viktig förebyggande åtgärd. I de fall där flera angrepp på tamdjur skett i ett område beror det nämligen ofta på att det finns något kadaver i närheten som drar till sig rovdjur. Om en sådan avfallsplats ligger inom tre km från tamdjursbesättningen bör man försöka flytta den.

Nattintag

Att ta in djuren nattetid kan också vara ett bra skydd för vissa djurägare. Har man väldigt många djur är det sällan ett alternativ, speciellt inte om stallarna är  dimensionerade för endast vuxna djur utan lamm. Om man inte kan ta in dem i ett stall kan förflyttning til en nattfålla med säkrare staket vara ett alternativ.

Ko närbild

Akutåtgärder

Om man har haft, eller riskerar att få, påhälsning av rovdjur är det bra att använda sig av en så kallad akutåtgärd. Det är nämligen vanligt att rovdjuren kommer tillbaka till samma hage eller område och orsakar nya angrepp. Med hjälp av ett tillfälligt elstängsel, lapptyg eller ljud- och ljusskrämmor kan angrepp många gånger undvikas. 

Boskapsvaktande hundar

För att vakta tamdjur kan också boskapsvaktande hundar användas. Sverige har ingen stark tradition kring användning av sådana hundar, men på senare år har en del börjat använda dem och vissa har fått ett gott resultat. 

Jakt

Jakt används ibland som en slags förebyggande åtgärd. Skyddsjakt kan vara effektiv om det rör sig om en individ som ställer till ovanligt mycket problem. Är det en "normal" individ kommer dock denna troligtvis senare ersättas av en annan individ och skadorna minskar därför inte över tid. 

Fungerar de förebyggande åtgärderna?

Får närbildAntalet angrepp har varierat kraftigt så därför är det svårt att säga om det på nationell nivå går att minska skador på tamdjur genom förebyggande åtgärderna. Risken för den enskilde djurägaren minskar dock om man använder en eller flera förebyggande åtgärder. 

Med tanke på att antalet angripna tamdjur är begränsat så är det dyrare för staten att förebygga skador än vad det skulle vara att istället endast ersätta de skador som uppkommer. Det finns dock andra skäl till att ge bidrag till förebyggande åtgärder, så som minskat lidande för djuren, minskad oro för djurägaren och i förlängningen större acceptans för rovdjur. 

Utvärdering av förebyggande åtgärders effekt

För att myndigheter ska kunna rekommendera vissa förebyggande metoder är det bra att veta vilka som är mest effektiva. En avhandling från SLU 2019 lyfter att det inte bara är metodens effektivitet som avgöra om den är användbar eller inte utan även tamdjursägarnas inställning till metoden. Författare till avhandlingen har sett att det kan finnas många orsaker till att tamdjursägare inte vill använda en föreslagen åtgärd – allt från att den inte fungerar i vardagen till att de finner den oetisk eller dyr och tidskrävande.

Även positiva effekter av anpassningar

Anpassningar till rovdjurens närvaro omtalas oftast enbart som betungande och kostnadskrävande för den enskilde tamdjursägaren. I en rapport från 2015 lyfter dock Jordbruksverket frågan om att vissa anpassningar även skulle kunna leda till positiva effekter för verksamheten. De nämner exempel från Nordamerika där tamdjursägare kan certifiera sina produkter om de så långt som möjligt har anpassat verksamheten för att kunna fungera tillsammans med rovdjur. Produkten får då märkningen "certified widlife friendly".  

 

Mer om förebyggande åtgärder

På Viltskadecenters, SLU, hemsida finns massor med information om viltskador och förebyggande åtgärder. Där kan man beställa eller skriva ut rapporter och faktablad. Det går också bra att ringa eller maila dem. 

Viltskadecenters, SLU, hemsida

Viltskadecenter har också filmer om förebyggande åtgärder som ni kan se genom att klicka HÄR