Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursjakt förr

Hällristning tygvepa

Människan har alltid jagat rovdjuren. Till en början för deras varma pälsars skull och kanske för att minska konkurrensen om de vilda bytesdjuren. Senare skedde jakt för att minska hotet mot våra tamdjur. Om något rovdjur dödade gårdens djur riskerade familjen att svälta och många var därför intresserade av att hålla nere antalet rovdjur som fanns i närheten.

Men rovdjursjakten har haft fler funktioner än att minska antalet tamdjursangrepp. Jakten som ritual och maktmanifestation verkar ha varit viktig. Under en lång period var det nämligen lag på att ställa upp i rovdjursjakterna och att hålla med jaktvapen och fångstgropar. Rovdjursjakten var därmed ett sätt för kungen och adeln att utöva makt över allmogen. Även om sympatierna för rovdjuren troligen inte var stor så höjdes röster om att rovdjursjakten tog för stor tid och energi av bönderna. Dessutom var de förslagda på fel tid på åren. Jakterna beskrivs också i historiska skilldringar som militära övningar där hundratals man skulle organiseras i vad som sågs som ett krig mot en yttre fiende.

Rovdjuren har också jagats för inkomstens skull. Pälsar med höga värden och skottpeng har varit vikitga incitament för rovdjursjakten, och skottpengen togs inte bort förrän på 1900-talet för flera av våra rovdjur.

Rovdjuren har alltså varit fredslösa och har jagats nästan utan restriktioner fram till 1900-talet. Jakten var dock som mest intensiv på 1800-talet då siktet var inställt på utrotning, och jaktmetoderna som användes var många. 

Metoder

Metoderna för att jaga rovdjuren har varit många. Här nämner vi några:

Vargjakt på skidor

Hetsjakt på skidor gick till så att en eller flera skickliga skidåkare förföljde vargen och tröttade ut den så att de kunde komma nära och sticka ihjäl den med spjut.

Jakten kunde dra ut på tiden - ibland i många dagar.
Mindre duktiga skidåkare höll då uppsikt över vargen medan jägarna åt och vilade sig.

Döda valpar i lyor

En omtalad metod som ansågs mycket effektiv vid vargjakt var att ta valpar från lyorna och avliva dem.

En grymmare variant av denna metod var att plåga en av valparna så att föräldrarna lockades fram av dess skrik. På så vis kunde även de vuxna djuren dödas.

Varggropar

Varggrop är en djup grop med branta väggar som täcktes över med kvistar och ris. I mitten sattes kött eller ett djur som lockbete.

När vargen försökte komma åt bytet ramlade den ner i gropen och kunde inte ta sig upp.

Skallkedjor och lapptyg

LapptygLapptyg är ett rep med fastsatta tygbitar. När repet knyts upp vajar lapparna i vinden. Rovdjur upplever lapptygets rörelser som otäcka och undviker att passera dem.

Lapptyg användas därför för att driva rovdjuren framåt under skall- och drevjakt. De kunde också användas för att ringa in rovdjuren i ett visst
område.

Lapptygen ansågs speciellt effektiva om lapparna var målade med ”smådjävular” eller annat skrämmande.

Än idag används lapptyg som provisoriska stängsel för att hålla rovdjur borta från tamdjur.

Skallkedjorna kunde vara stora och ibland bestå av tusentals personer. När och var skallen skulle äga rum medddelades i kyrkan.

 Andra metoder för vargjakt

- Olika fällor där djuret fastande eller dödades.
- Förgiftade byten.
- Lockjakt där levande djur fraktades på släde genom skogen.
- Köttbit med en krok i som fälldes ut i magen på vargen. Kroken gjorde hål i magsäcken på vargen som senare dog av skadorna.

Björnjakt under ideperioden

Björnide under stubbeAtt jaga björn då den låg i ide var en vanlig jaktform förr.

Man letade reda på idet och försökte skrämma ut björnen. Det var inte alltid helt lätt, speciellt inte då det gällde honor med ungar som ogärna ville komma ut.

Ofta stod ett par män och spärrade utgången med stavar för att björnen inte skulle rusa ut i full fart. Framför idet stod en man som med spjut, yxa eller gevär redo att döda björnen.

Andra metoder för björnjakt

Man vid björnsaxBjörnjakt med hjälp av åtel har förekommit, men björnen är vaksam av sig och jägaren kom sällan tillräckligt nära för att dåtidens gevär skulle vara tillräckligt effektiva.

Saxar, gropar och gillrade vapen har också använts för att jaga björn men de verkar aldrig ha varit speciellt lyckosamma.

Begravde den döda björnen

Björnen har varit ett vördat djur och cermonier i samband med björnjakt har varit viktiga för flera folkslag i norra Europa.

För samerna hade björnen en alldeles speciell ställning och en lyckad jakt ledde till en stor fest. Björnens ben sattes ihop i samma ordning som de suttit i björnens kropp och begravdes.

Genom riterna tänktes björnen föras tillbaka till den värld den kom ifrån och man hoppades att den där skulle berätta hur väl den blivit behandlad och sända nya björnar till samerna.

Hundar vid rovdjursjakt

Precis som idag användes hundar vid björnjakt och bland andra omnämns jämthunden som en uppskattad ras för det ändamålet. Även de övriga rovdjuren har jagats med hundar av olika slag.

Jakt på järv och lodjur

Man med lo över axelnEtt effektivt sätt att jaga järv var att gräva ut snölyor för att komma åt ungarna, men man har också jagat järv med hjälp av åtlar och fällor.

Lodjuret har precis som björnen och vargen jagats med olika metoder. Bland annat har den jagats på skidor, med fällor och med hund.