Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjur & ekosystem

Sverige har lovat att bevara rovdjuren eftersom de, precis som alla andra arter, är en del i ekosystemet och ingår i den biologiska mångfalden. 

Biologisk mångfald innebär att det finns många olika arter - men också att det finns många olika livsområden för arterna och att det fins en variation mellan individerna.

Den biologiska mångfalden minskar vilket anses vara ett av de största hoten mot jordens alla livsformer. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och avgör vår nuvarande och framtida välfärd. 

Den biologiska mångfalden är viktig av flera olika anledningar. I den finns etiska, estetiska och existensiella värden.

Det estetiska värdet är just vad det låter som. Att många tycker att vår värld helt enkelt skulle bli mindre vacker om det inte fanns en mångfald av arter och olika slags naturtyper.

Det existensiella värdet handlar om att vi människor har nytta av olika arter som ingår i den biologiska mångfalden. Om en art försvinner kan det påverka en hel kedja av arter och miljöer. Någon av dessa arter, eller områden, kan vara viktiga för oss ur ett socioekonomiskt perspektiv - nu eller i framtiden.

De etiska värdet handlar om frågeställningar kring om vi människor verkligen har rätt att utrota andra arter - och vem bestämmer i så fall vilka arter? 

I en tid då arter utrotas i ett allt snabbare tempo blir rovdjuren ofta en symbol för ett ställningstagande om att människan bör dela med sig av livsutrymmet på jorden.