Rovdjurscentret De 5 Stora

Badtjärn -

rekreationsområde med naturinformation

Vid Badtjärn kan du ta en promenad runt tjärnen,  lära dig mer om natur, krypa in i björnidet eller bara njuta den vackra  vyn från grillplatsen.

Badtjärnen ligger bara 100 meter från Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö. För att komma dit följer du trätrottoaren från parkeringen vid Rovdjurscentret/Järvzoo.

Här finns som namnet antyder en vacker tjärn. Förr användes tjärnen för att bada i på sommaren och att åka skridskor på under vintern, men platsen som en gång var ett populärt utflyktsmål blev med åren en försummad plats.

Badtjärn invigning skylt

Men med hjälp av ett statligt bidrag har området nu fått sig en ordentlig upprustning. Kommunen har tillsammans med Rovdjurdscentret och flera andra lokala aktörer beviljats ett så kallat Lonabidrag för att rusta upp området.

Tjärnen har rensats, dammvallen reparerats och anpassats för fiskvandring, och leder och rastplatser har rustats upp. I området, som är tänkt som en rekreations- och läroplats, har information om natur och djur satts upp. Arbetet med att fylla området med naturinformation kommer fortsätta löpande.

Information om projektet

Här nedan kan ni ta del av information, bilder och filmer från projektet.
Första filmen är en film som presenterar projektet och området.
Längst ner på sidan finns bilder och filmer från invigningen som skedde den 7-8 oktober 2016.

Invigning den 7-8 oktober 2016

Fredagen den 7 oktober kom 250 glada skolelever till Badtjärn. Dagen bjöd på strålande solsken och aktiviteter av olika slag. Bland annat hade elever i år 5 från den lokala skolan, Öjeskolan, en kunskapsstig med tema ekosystem för de yngre deltagarna.

Lördagen den 8 oktober hölls en invigningsdag för allmänheten. Dagen blev välbesökt och besökarna kunde bland annat paddla kanot, hälsa på skogsmulle, gå tipspromenad, äta kolbulle och tävla i kottkastning.  

Badtjärn invigning skogsmulle paddlar

Badtjärn invigning skogsmulle med häst bakgrund

Badtjärn invigning kolbulle

Kasta kotte

Badtjärn invigning skylt

Badtjärn invigning barn på håll