Rovdjurscentret De 5 Stora

Är järven farlig?

Järn bakom trädDet finns inga rapporter om att människor skulle ha anfallits och skadats av frilevande järvar. Trots det har den ett envist rykte om sig att vara mycket aggressiv. 

 - Vid några verkligt extrema situationer, när vi har märkt ungar, har järvhonorna visat lite aggressivitet, säger Jens Persson vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

- Men jag tror att de flesta av våra större djurarter under sådana omständigheter skulle försöka försvara sina ungar. Till och med en gråsparv för ju ett herrans liv om man kommer för nära dess ungar.

Järvhonor lämnar ofta sina ungar om en människa kommer för nära lyan, men återvänder så snart faran är över. Samerna, de skandinaver som genom århundradena haft flest direkta kontakter med järven, anser inte heller att den är farlig för människan.

- Nej, vi har länge haft en fast stam av järv i området kring Tossåsens sameby, utan att någon järv anfallit människor, och vad jag har hört har inga andra samer heller angripits av järv, säger Olof T Johansson, renskötare från Tossåsen i Jämtland.