Rovdjurscentret De 5 Stora

Bara man är varlig...

Brunbjörn (Ursus arctos)

Björnen är fast förankrad i vår kultur, i våra sägner och i vår folktro. Det är vårt mest mytomspunna, omtalade, andligt laddade och symbolstarka djur. Björnen har inte alls ett lika bistert rykte som vargen, och de flesta av oss gillar björnen. I alla fall tills den dyker upp i de egna svampskogarna...

Björnens närvaro i vår kultur återspeglas bland annat i vårt språk. Till exempel är Björn ett vanligt tilltalsnamn och hundratals platser i landet heter någonting med ordet "björn”. Vi talar om "att göra någon en björntjänst", "att ge en björnkram", eller "stark som en björn". Nästan alla har vi också vuxit upp med en nalle i sängen och vi har sjungit "Mors lilla Olle" och lekt "Björnen sover".

Björnen har aldrig utrotats helt, men förföljdes så hårt att den till sist bara fanns kvar inom små områden i några av landets mest avlägsna delar. Efter fredning och stränga jaktkvoter har björnstammen växt betydligt. Idag klassas den som nära hotad på den svenska rödlistan.