Rovdjurscentret De 5 Stora

Om Rovdjurscentrum Sverige

Rovdjurscentrums uppdrag är att fungera som en kunskapsnod om de stora rovdjuren. Vi sprider allsidig och faktabaserad information om de stora rovdjuren. Vi vill bidra till en konstruktiv dialog om rovdjuren och deras förvaltning.

I Sverige finns ett Rovdjurscentrum - i Järvsö. 

Genom en lång rad av informations- och kommunikationsinsatser strävar Rovdjurscentrum Sverige efter att ge en allsidig bild av rovdjuren och deras relation till oss människor.