Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur skydda sina hundar?

När det gäller angrepp på får har människan genom årtusenden arbetat fram olika åtgärder. Även om det historiskt hat förekommit skyddsåtgärder för hund, tex genom olika skyddshalsband, så har man inte kommit lika långt då det gäller att förebygga angrepp på hund. På senare år har dock utvecklingen tagit fart och i dagsläget finns ett antal mer eller mindre beprövade åtgärder.

Spåra av området

Jägare klappar hundAtt spåra av området man ska röra sig i under dagen är en effektivt metod. Ser man att vargar gått in i ett område, men inte ut, bör man inte släppa sin hund där. 

"Vargtelefoner" av olika slag ger upplysning om var vargarna i ett visst område kan befinna sig och man undviker då att släppa hundarna i detta område. Sådana funktioner finns i olika former - med eller utan medverkan från myndigheter. 

Till exempel finns sms-kedjor där man delar information om var vargar eller spår av varg setts i ett visst område. Via myndigheterna finns också webbplatser där man kan rapportera in om man sett rovdjur eller spår av rovdjur och observationerna finns synligt för andra användare.  www.rovobs.se och www.skandobs.se är sådana webbplatser. I vissa områden finns också sändarförsedda vargar som länsstyrelsen kan lämna ut ungefärliga koordinater för. Nackdelen med alla typer av informationsdelning är att vargar kan röra sig långa sträckor på kort tid och därmed kan de befinna sig på ett annat ställe än vad som senast uppgivits.

Man bör undvika att släppa hunden inom några kilometer från ett vargslaget byte i några dagar då risken är stor att vargarna fortfarande uppehåller sig kring denna plats. Under hösten kan det också vara bra att försöka sprida information om var vargflocken har sin så kallade rendez-vous plats. Det är en plats där valparna och föräldrarna ofta möts och tillbringar mycket tid. Senare på vintern är de dock mer spridda i reviret. 

Skyddsvästar 

Skyddsvästar för hundar är under utveckling. Dessa västar finns i olika utföranden. Vissa ger rovdjuren en kraftig elstöt om de biter i den medan andra har piggar på ryggen för att skydda mot bett. Se film om elväst

Vargpingla på hundPingla

Att sätta pingla på hunden för att avskräcka vargar från att attackera är en metod som är under utvärdering. Det är ännu inte fastställt hur effektiv metoden är, men man använder sig av pinglor i USA och Ryssland och där påstås de ha en viss effekt. Pinglan antas vara skrämmande för vargar då de förknippar den med människor, eller för att ljudet är nytt vilket gör vargen osäker.

Träna hunden att inte följa rovdjur

Att lära hundarna att inte jaga rovdjur kan vara bra om hunden inte är avsedd för sådan jakt. Majoriteten av lo- och björnangreppen, samt en hel del av vargangreppen, sker då hunden spårat upp rovdjuret. Om man lärde hundarna att inte förfölja dessa djur skulle därför en del angrepp undvikas . Metoden förutsätter naturligtvis att hundägaren är intresserad av att träna sin hund.

Jakt

Skyddsjakt på särskilda individer som angriper oproportionerligt många hundar kan vara en bra metod, men jakt på problemindivider är svår då man dels måste enas om vad som är en problemindivid och dels få tag på rätt djur.

Zonering (även kallad områdesriktad jakt) innebär att man i ett visst område håller rovdjurstammarna på en lägre nivå än i övriga landet för att undvika stora skador. Ett svenskt sådant exempel är att det inte ska finnas fast förekomst av varg inom rennäringens året-runt marker. Zonering är visserligen effektivt i det aktuella området, men kan samtidigt väcka stort missnöje i de områden som inte zoneras.

Ha icke jagande hundar under uppsikt

Det är ovanligt att vargar angriper hundar när människor är i närheten. Att rasta hunden under uppsikt minskar därför risken för angrepp väsentligt. Även om det är ovanligt att hundar attackeras på tomten kan det också vara idé att ha hunden i en hundgård om den lämnas utan uppsikt i områden där vargar rör sig. 

 

Läs mer om fler förebyggande åtgärder

Det finns fler åtgärder för att förebygga angrepp på hund. Läs dem på Viltskadecenters hemsida