Rovdjurscentret De 5 Stora

Naturskola

Rovdjurscentrets naturskoleprojekt

Rovdjurscentret De 5 Stora och Ljusdals kommun har beviljats LONA-bidrag för att bedriva naturskoleverksamhet i Ljusdals kommun.

Konceptet utvecklas med utgångspunkt från läroplanen tillsammans med pedagoger från kommunen.

Projektets syfte har sin grund i utomhuspedagogikens fördelar, till exempel inkludering av flera sinnen i lärandet, förbättrad hälsa genom utvistelse samt lättare förmedling av kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor.

På den här sidan hittar du merparten av de övningar som ingår i projektet, samt material till några av övningarna. Vi har samlat övningar från olika organisationer som arbetar med utomhuspedagogik. Vilken organisation respektive övning är hämtad från framgår i varje övning.

Ljusdals kommun LONA

 

Projektet beräknas pågå till och med våren 2019. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.