Rovdjurscentret De 5 Stora

Naturskola

Rovdjurscentrets naturskoleprojekt

Rovdjurscentret De 5 Stora och Ljusdals kommun har med hjälp av LONA-bidrag  bedrivit naturskoleverksamhet i Ljusdals kommun åren 2018-2019.

Under denna period har ett koncept med utgångspunkt från läroplanen utvecklats tillsammans med pedagoger från kommunen.

Projektets syfte har sin grund i utomhuspedagogikens fördelar, till exempel inkludering av flera sinnen i lärandet, förbättrad hälsa genom utvistelse samt lättare förmedling av kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor.

På den här sidan hittar du merparten av de övningar som ingått i projektets koncept, samt material till några av övningarna. Vi har samlat övningar från olika organisationer som arbetar med utomhuspedagogik. Vilken organisation respektive övning är hämtad från framgår i varje övning.

Ljusdals kommun LONA