Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargens utbredning och antal

Varg utbredning 2020

Hur många vargar finns det i Sverige?

Ja, det kan variera från dag till dag och därför kan ingen veta exakt. Flera vargrevir sträcker sig också över gränsen till Norge så av den anledningen är det bättre att prata om en gemensam skandinavisk vargstam istället för en svensk stam.

Inventeringsresultaten från vintern 2021/22 visade att det då fanns totalt cirka 540 vargar i Skandinavien, varav cirka 460 fanns i Sverige.

Läs mer i Viltskadecenters rapport om var vargarna finns.

Vargarna lever framförallt i mellersta landet, men med tanke på att vargar kan vandra långa sträckor så kan det dock dyka upp vargindivider var som helst - både i norr och söder.  

Vargstammens utveckling 2021

I grafen från inventeringsrapporten syns utvecklingen av antal familjegrupper och revirmarkerande vargpar i Skandinavien från år 1998 och framåt. Ur ett längre tidsperspektiv har antalet vargar i Sverige ökat, men sedan några år tillbaka har antalet varit relativt stabilt.

 

Varför finns vargen mest i mellersta Sverige?

Att vargstammen finns framförallt i mellersta Sverige beror på att de första kullarna som föddes vid vargens återetableringen på 1980-talet föddes i Värmland. Spridningen har sedan skett därifrån. Återetableringen skedde genom att vargar från Finland och Ryssland vandrade in i landet och fick valpar.

Att en varg tar sig hela vägen från Finland och Ryssland till mellersta Sverige innan den slår sig ner och bildar revir kan verka underligt och det har bidragit till ryktet om att vargarna som nu finns i vårt land skulle ha släppts ut av människor, tex från djurparker.

Stående vargarForskarna har dock kunnat konstatera med hjälp av DNA att de vargar som lever i Skandinavien inte härstammar från djurparksvargar utan från öster och det finns också flertalet dokumenterade exempel på långvandringar. Till exempel vandrade en ung sändarförsedd hane år 2014 från Norge, i jämnhöjd med Järvsö, till norra Finland. En annan hane, den så kallade Galvenhanen som unde rmånga år hade sitt revir i Hälsningland, var en invandrad hane från Finland. 

Sedan vargens etablering i mellersta landet så har den spridit sig både söderut och norrut, men den geografiska spridningen går relativt långsamt. I vargars mått mätt finns ännu gott om livsutrymme och byten i mellersta landet - och dessutom så finns det gott om partners, vilket det inte gör i andra delar av landet.

Spridningen i norra Sverige, både från den skandinaviska och finsk-ryska stammen, begränsas genom att särskild hänsyn till renskötseln tas. De vargar som bildar revir eller orskakar problem för rennäringen beviljas det oftast skyddsjakt på. Därför kommer vargens utbredning där troligtvis inte bli speciellt mycket större i framtiden. Däremot kan vargen exapandera söderut. 

Vargen i världen

Vargen är det av de stora rovdjuren som, näst efter människan, har den största naturliga utbredningen på det norra halvklotet. Den lever där i en mängd livsmiljöer från öken och prärie till skog, berg och tundra. Den nuvarande utbredningen är dock betydligt mindre än den ursprungliga. Utanför Skandinavien lever de flesta vargarna i Nordamerika, Europa och Asien. Forskare uppskattar att det idag finns ungefär 200 000 vargar i världen. I Finland fanns det vintern 2019/2020 mellan 216 och 246 vargar.

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse.