Rovdjurscentret De 5 Stora

Svenska djurparksföreningen

Svenska Djurparksföreningen, SDF, är en medlemsorganisation som representerar djurparker, akvarier, tropikhus och liknande institutioner som ryms inom myndighetsbegreppet djurparker.

Målen för medlemsparkerna ska vara att spela en viktig roll i bevarandet av den biologiska mångfalden, bl.a. genom att delta i de samarbetsprojekt som finns inom bevarande – t.ex. EEP och SDF:s bevarandeprojekt – samt genom att sprida information till allmänhet och politiker.