Rovdjurscentret De 5 Stora

Partners och finansiärer

Vi har under lång tid utvecklat ett nära samarbete med rovdjursforskare, myndigheter och de intresseorganisationer som engagerar sig i rovdjursfrågorna. Nätverket är en förutsättning för rovdjurscentrums roll som en oberoende och neutral avsändare av faktabaserad information. Arbetet med att upprätthålla det goda samarbetet är därför en viktig del av vår verksamhet.

 

Rovdjurscentrum Sveriges råd

För att Rovdjurscentrum Sverige ska ha en bred förankring och kunskapsbas i rovdjursfrågan finns ett rovdjursråd knutet till verksamheten. Det nätverk som rådet utgör är en förutsättning för Rovdjurscentrum Sveriges roll som en oberoende och allsidig avsändare av faktabaserad information. Nätverket syftar också till att skapa en arena för direktdialog mellan olika intressegrupper.

Rovdjurscentrum Sverige ser rådsmedlemmarna som samarbetspartners där vi gemensamt arbetar för en konstruktiv dialog om rovdjuren och förvaltningen av dem.

Rådet ska fungera vägledande samt underlätta och utgöra en del i Rovdjurscentrum Sveriges arbete. Rådets delaktighet och inblick i verksamheten ska fungera som en kvalitetssäkring avseende den information som förs ut.

I menyn till höger kan ni läsa mer om vad de olika organisationerna i rådet anser i rovdjursfrågan.

 

Dessa organisationer ingår i rådet:

WWF
  Jägareförbundet Fåravelsförbundet 
Fäbodföreningen ny
 
 
LRF
   
   
Foto:
Naturturismföretagen
 
 
Naturskyddsföreningen
Djurparksföreningen 
       

 

Andra samarbetspartners

Naturvårdsverket Länsstyrelserna  Skogsstyrelsen   Foto: Ej namngiven
 
 Viltskadecenter  Grimsö  Järvzoo  
 
 
Skandulv Järvprojektet   Scandlynx  Björnprojektet
       

Våra finansiärer

Vi vill även lyfta fram våra finansiärer som är en förutsättning för driften av Rovdjurscentrum. Förutom av egna intäkter finansieras verksamheterna av bidrag från Naturvårdsverket.  

Andra finansiärer genom åren är bland andra Marie-Claire Cronstedts Stiftelse och Ljungbergsfonden.

Centret i Järvsö startades med finansiering från EU mål 1 södra skogslänsregionen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Ljusdals kommun och Sparbanksstiftelsen. Projektet ägdes och drevs under projekttiden av Närljus. 

Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä har bildats av Orsa kommun och Orsa Grönklitt AB. Projektet har finansierats av EU Mål 1 Södra skogslänsregionen, Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, Orsa kommun, Orsa Grönklitt AB och Region Siljan.

 
Vi välkomnar givetvis fler samarbetspartners!