Rovdjurscentret De 5 Stora

Boskapsvaktande hundar

I andra delar av världen har boskapsvaktande hundar en mycket lång tradition och metoden är vanligt förekommande. I Sverige har vi ingen stark sådan tradition, men på senare år har vissa börjat använda sig av boskapsvaktande hundar. I hela landet finns idag cirka 40 sådana hundar.

Under förutsättning att man lyckas med hundens fostran kan det vara en bra metod som minskar risken för rovdjursangrepp, inte minst för de som har sina djur på fribete. Exakt hur effektiv metoden är beror på omständigheterna, till exempel hur många rovdjur som finns i området, hur många tamdjur hunden ska vakta samtidigt och hur terrängen ser ut. Metoden fungerar bäst vid öppna betesmarker så att hundarna upptäcker rovdjuret i tid, och då fårflockarna inte är för stora.

Maria Levin, ViltskadecenterHundarna kan användas på olika sätt. En variant är att hundarna vaktar inhägnad boskap utan herde, medan en annan variant är att de med eller utan herde vaktar lösgående djur.

Hundens närvaro kan skydda boskapen på flera sätt. Dofter och läten från hunden kan avskräcka rovdjuren att närma sig boskapen. Hundens skall kan också göra människor uppmärksamma på att ett rovdjur närmar sig. Hundarna kan även gå till attack mot rovdjuren och på så vis skrämma bort dessa.

Det finns flera hundraser som avlats fram i syfte att vakta boskap. Många av dessa hundar blir duktiga boskapsvaktare, men inte alla. För att man överhuvudtaget ska lyckas med metoden är det viktigt att hunden uppfattar boskapen som sin flock. Detta åstadkommer man genom att låta hunden vistas med djuren redan från 7-8 veckors ålder. När hunden betraktar djuren som sin flock kommer den av fri vilja stanna där och vakta dem mot rovdjur. Hunden ska inte tillbringa för mycket tid med människor då risken finns att den väljer människorna istället för boskapen som sin flock.

Man ska även vara medveten om att införskaffandet av en vakthund inte minskar rovdjursangreppen på en gång, utan att hunden först måste få bli vuxen. En tamdjursägare som vill använda sig av boskapsvaktande hund får också vara beredd på att det kan krävas vissa förändringar av djurhållningen och rutinerna. Hunden i sig kräver dessutom en del tillsyn, och medan hunden är ung får man vara beredd att lägga mycket tid på att fostra den.

För att få ha hunden lös under hela året i syfte att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Den som funderar på att skaffa en boskapsvaktande hund rekommenderas att kontakta Viltskadecenter, SLU.