Rovdjurscentret De 5 Stora

Naturturismföretagen

Naturturismföretagen, fd Svenska Ekoturismföreningen, anser att våra rovdjur är ett mycket värdefullt inslag i svensk natur och för vår biologiska mångfald. Dessutom ser vi rovdjur som en resurs för natur- och ekoturism, och därmed något som kan bidra till att skapa nya jobb och regional utveckling på landsbygden.

Vi älskar vild, vacker och orörd natur - av den skapar vi jobb och skatteintäkter!

Eftersom Naturturismföretagen organiserar ett brett spektrum av olika företag inom naturbaserad turism finns det också en stor spännvidd bland våra medlemmar i rovdjursfrågan. De företag som ordnar vargsafari och björnskådning har ofta, åtminstone delvis, en annan uppfattning i dessa frågor än de företag som arbetar med jaktturism eller besök på fårgårdar och fäbodar. Trots detta håller vi ihop föreningen eftersom vi betonar respekt för olika sorters verksamheter. Vi försöker se till det som förenar oss och på olika vis stimulera en dialog i dessa frågor. I vissa fall samverkar även företag som bedriver vargturism med just företag som bedriver fårskötsel.

Naturturismföretagen vill att fler - både besökare och företag - upptäcker att våra rovdjur är en tillgång. Därför arbetar vi för bättre villkor för föreningens medlemsföretag, vilket kan inkludera lägre moms på naturguidningar och tydligare och bättre regler kring åtling av exempelvis björn. Mot resenärer och besökare är budskapet att med hjälp av kunniga guider, bra boende, lokala måltider och professionella arrangemang få minnen för livet i svensk natur och samtidigt bidra till en turism som skapar värde kring våra rovdjur. 

Den största utmaningen är att våra myndigheter måste inse vilken tillgång svensk rovdjursturism är för marknadsföringen av Sverige, nya jobb och landsbygdsutveckling. 

Naturvårdsverket och länsstyrelser har vid upprepade tillfällen saknat kunskap om och inte tagit hänsyn till väl etablerad rovdjursturism, tex vid de senaste årens licensjakter på varg och björn där lokala turismföretag drabbats.

Rovdjursturismen kan också bidra till dialog och samverkan mellan olika intressen som jägare, fåruppfödare, fäbodsbrukare och naturvänner.

Överst på önskelistan står att många fler svenskar vill vara med och sätta värde på varg, björn, järv, räv, fjällräv och andra rovdjur, genom att följa med på någon safari eller viltskådningstur någonstans i Sverige. Med fördel då ett arrangemang som uppfyller Naturens Bästas kriterier.