Rovdjurscentret De 5 Stora

Är människan farlig?

Fot i vatten

Människan är en av få djurarter som bedöms ha förmåga till medkänsla. Hon kan vara mycket empatisk och månar om sina egna artfränder och andra arter, men hon kan också vara mycket farlig.

Farlig för sin egen art

I Sverige dör varje år lite mer än 100 personer på grund av våld från annan människa och i USA blir någon skjuten var tredje minut, trots att det är fredstid. Dessutom dör en stor mängd människor i Sverige till följd av sina egna eller andras levnadsvanor.  Vi förändrar vår omgivning på ohållbara sätt, klimatet förändras och att vi använder farliga substanser i stora mängder.

Dessutom blir vi människor snabbt fler och fler. På 60 år har jordens befolkning mer än fördubblats, från 3 miljarder till 7,8 miljarder. Jordens resurser räcker idag inte till för alla och kommer göra det än mindre för en ökande befolkning.  

Hot mot andra arter

Vi påverkar vår egen art men också andra arter negativt. Att arter dör ut är visserligen fullt naturligt, men forskarna bedömmer att utrotningstakten är många gånger högre på grund av människan än vad den borde ha varit.

Av dessa anledningar kan människan kanske anses vara den absolut farligaste djurarten i världen - både för sig själv och för andra djur?