Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur blir framtiden?

MJägare vid vattenbrynöjligheten till älgjakt i områden med varg är något som ofta debatteras. Åsikter och funderingar om rådjursjakt och löshundsjakt hörs också i diskussionerna. 

Hur jakten kommer se ut i framtiden beror av flera olika faktorer. 

En tillbakablick

Älgstammen har varierat kraftigt i Sverige. På slutet av 1800-talet var den nästan utrotad. I början av 1900-talet ökade den något, men avskjutningen uppskattas ändå till endast 3 000 älgar per år. Under 1900-talets senare hälft nådde stammen istället mycket höga nivåer och 1980-talet var den på sin topp med en stam på 600 000 djur för att sedan stabilisera sig kring 300 000 djur.

En ny älgförvaltning och samförvaltning

Det anses ha funnits brister i älgförvaltningen och på senare år har därför en ny älgförvaltning tagit form. Den nya älgförvaltningen är tänkt att samla in mer information om viltet för att sedan kunna fatta kunskapsbaserade beslut som ska ge en bättre förvaltning.

I områden med stora rovdjur ligger stor fokus på att försöka samförvalta älgen och rovdjuren på ett sätt som tidigare inte gjorts. 

Flera intressenter

Älgförvaltningen styrs också av skogsbrukets intressen. För att kompensera för ökade varg- och björnstammar vill många jägare öka älgstammens storlek. Skogsbruket är dock måna om att hålla stammarna på relativt låg nivå då betesskadorna på träden annars blir för stora och kostsamma. Även här tittar man på nya sätt som ska underlätta för såväl skogsbruket som jägarna och rovdjuren.