Rovdjurscentret De 5 Stora

Vår gemensamma historia

För omkring 12 000 år sedan började den senaste inlandsisen att försvinna från den skandinaviska halvön.  Rovdjur och människor följde klövdjuren på deras vandring till den nu isfria ytan. Sedan dess har vi levt i samma områden men synen på rovdjuren, och vårt förhållningssätt till dem, har varierat i takt med andra samhälleliga förändringar. 

Här beskriver vi i stora drag hur samhället sett ut i olika tidsperioder och hur det har påverkat vår betraktelse av - och förhållande till - de stora rovdjuren.

Kunskap om historien är en viktig pusselbit om man på djupet vill förstå dagens rovdjursdebatt.